Изследване на спортисти пиещи ВОДОРОДНА ВОДА установява повишаване на издръжливостта, антиоксидантната защита, качеството на чревната флора и физиологичните показатели.

Изследване на спортисти пиещи ВОДОРОДНА ВОДА установява повишаване на издръжливостта, антиоксидантната защита, качеството на чревната флора и физиологичните показатели.
27 юли 2020

Представяме ви превод от английски на част от официално изследване върху млади футболисти, които в продължение на 2 месеца приемат водородна вода. В края на статията сме поставили връзка към публикувания пълен доклад от изследването.  

 

Ефекти от дългосрочния прием на ВОДОРОДНА ВОДА върху антиоксидантната активност и чревната флора при млади футболистки от Сучжоу, Китай. Протоколът на проучването е одобрен от комисията по етика на спортното училище в Сучжоу (разрешение номер: SSS-EC150903). Изследването е проведено в периода Октомври - Декември 2018г. Данните от него са публикувани на 9-ти Януари 2019г. 

 

РЕЗЮМЕ „Abstract 

Разходването на значително количество физическа енергия неизбежно води до умора по време на тренировки и състезания във футбола. Нарастващ брой изследвания потвърждават връзката между образуването и изчистването на свободни радикали, умората и травмите при упражнения. Наскоро водородът беше идентифициран, като нов селективен антиоксидант с потенциални полезни приложения в спорта. Настоящото проучване оцени ефекта от двумесечната консумация на вода обогатена с молекулярен водород (Н2) върху чревната флора при млади футболисти от Сучжоу. Имуносорбентен анализ на ензимите и анализ на последователност на 16S rДНК на проби от изпражненията, при спортисти пиещи водородна вода ПОКАЗВА ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ на серумния малодиалдехид, интерлевкин-1, интерлевкин-6 и нивата на фактора на А некроза за тумор. Също така ЗНАЧИТЕЛНО ПОВИШЕНА серумна супероксидна дисмутаза, както и повишение на общите нива на антиоксидантния капацитет и нивата на хемоглобина в цялата кръв. Освен това консумацията на водородна вода подобри разнообразието и изобилието на чревната флора. След 2-месечната интервенция всички изследвани индекси на флората бяха по-високи в контролната група пиеща водородна вода в сравнение с групата приемаща обикновена плацебо вода.  По този начин консумацията на вода обогатена с водород, в продължение на два месеца играе модулираща роля за чревната флора на спортистите въз основа на нейните селективни антиоксиданти и противовъзпалителни действия. Протоколът на изследването е одобрен от комисията по етика на спортното училище в Сучжоу (одобрен номер: SSS-EC150903). 

 

ВЪВЕДЕНИЕ Introduction

Съществуващите изследвания и клинични проучвания показват, че животните и хората трябва само да дишат водород или да пият богата на водород вода, за да защитят сърцето, мозъка, черния дроб, бъбреците, белите дробове и тънките черва от исхемия / реперфузионно окислително увреждане или възпалително нараняване след трансплантация на сърдечни органи.  

 

Позитивнитете биологични ефекти на водорода в спорта привличат  вниманието на много изследователи в областта на спортните науки. Полезните защитни ефекти на водородната вода върху тялото, постепенно се потвърждават, както в изследвания с животни, така и върху хора. Изследването обобщи настоящите приложения на водородания газ в областта на спорта, като подчерта, че Н2: 1) Ефективно премахва голям брой вредни свободни радикали, генерирани чрез физическа активност, като по този начин повиши антиоксидантния капацитет; 2) Е ефективно алкализиращо средство в организма, което ефективно потиска подкиселяването на кръвта, индуцирано от натрупване на млечна киселина при спортистите; 3) Е важна сигнална молекула, която участва във физиологични регулаторни процеси, като противовъзпалителни, антиапоптотични и антиавтофагични.   

 

HGB е един от класическите показатели, отразяващи нивото на издръжливост. Нивото на HGB започва постепенно да се увеличава, което предполага, че спортистите са се приспособили добре към натоварването през зимата. Увеличението на нивото на HGB е по-високо в групата пиеща водородна вода и това предполага, че дългосрочното приемане на Н2 вода може да помогне за повишаване на нивото на HGB. 

 

Урея азот е крайният продукт на протеиновия метаболизъм. Участието на протеинов катаболизъм в енергийното снабдяване се засилва по време на дългосрочно и високоинтензивно упражнение, като по този начин се увеличава количеството на азотен карбамид в кръвта и урината с повишено разлагане на протеини и аминокиселини. Смяната на нивото на всички 38 спортисти се увеличи леко поради зимните тренировки и сезонните фактори. След 8 седмици намаляването на нивото на серумния азот и увеличаването на нивото на HGB показва, че дългосрочния прием на водородна вода има благоприятно въздействие върху физиологичните функции на спортистите.  

 

СК е ключовият ензим в енергийния метаболизъм в скелетните мускулни клетки, чиято активност пряко влияе върху краткосрочната максимална интензивност на способността за упражнения. След мускулно натоварване с висока интензивност, мускулната болезненост и серумните нива на CK са силно и положително свързани. Изследване открива, че нивото на CK в серума на професионални спортисти по ръгби е значително по-високо. CK е важен индекс, отразяващ натоварването при упражненията, особено от това, което натоварва скелетния мускул. По този начин СК би могъл косвено да отразява нивата на увреждане и активено възстановяване на ултраструктурата на скелетния мускул.  

 

След 8 седмици нивото на серумния CK при спортистите пиещи богата на водород вода продължава да намалява, което показва положителното действие на молекулярния водород за по-бързото възстановяване. Изследванията показаха, че богатата на водород вода може значително да удължи продължителността на упражненията преди изтощение и да подобри способността им за тренировка, което показва значителен ефект на Н2 против умора. Изследванията показаха, че пиенето на водородна вода в различно време преди, по време и след упражняване дава значителни защитни ефекти срещу увреждането от оксидативен стрес при състезателите по плуване по време на тренировки с висока интензивност. Н2 водата намалява производството на излишни свободни радикали и засилва активността на антиоксидантните ензими и антиоксидантния капацитет на организма, като по този начин подпомага физическото възстановяване след упражнения с висока интензивност.

 

Екипът на Н2МЕДИКАЛ истински се стреми да образова българската общественост, както и да допринесе за по-доброто качество на живот на всеки у нас. Нашите уреди притежават медицинска сертификация и се отличават с максимален терапевтичен ефект, както и най-висок клас на безопасност. /вижте уредите/

  

Връзка към пълният доклад от изследването./линк/

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при пациенти с COVID-19. Какво казва Президента на Института за Молекулярен Водород?

Молекулярния водород (газ H2) и водата обогатена с него имат антиоксидантно и противовъзпалително действие (1), което ги прави потенциално полезни за лечение на COVID-19. Няколко клинични проучвания в Китай изследват Н2 терапията при пациенти с COVID-19

прочети още

10 ползи за здравето от приема на ВОДОРОДНА ВОДА.

През последните години са направени повече от 800 клинични изследвания върху пациенти в различни болници и университети по света. Показан е терапевтичен ефект на Н2 при над 170 вида заболявания и оздравителното му действие върху всеки орган от човешкото тяло. В тази статия ще обобщим: Какво прави за здравето водородната вода?

прочети още

Водородната вода е мощно лекарство при КИСЕЛИНЕН РЕФЛУКС, ГАСТРИТ и прекомерно окисляване на организма.

В обобщение: лечението с водородна вода + медикаменти, в продължение на 3 месеца, дава значително по-добър контрол на симптомите, отколкото лечението само с медикаменти. И накрая, в нашето проучване 75% от изследваните пациенти в анкета съобщават за по-добро ниво на удовлетвореност. Взети заедно, резултатите показват, че има значително повишаване на качеството на живот за 3 месеца след добавения прием на водородна вода в сравнение с изходното ниво.

прочети още

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при сърдечно-съдови заболявания. Ефект и безопасност.

Резултати от изследване на японския професор Хатана Гязуки от Университета показват, че 1,5 литра водородна вода с канцентрация на Н2 1500 ppb има същия антиоксидантен ефект, както 1407 ябълки / 104 моркова / 2061 банана / 123 спанака или 10 тикви. Сравнението е направено на база антиоксидантната сила на съдържанието на бета каротин в тези плодове и зеленчуци.

прочети още

НАДНОРМЕНО ТЕГЛО: Медицинско изследване показва ефекта на ВОДОРОДНАТА ВОДА при хора с метаболитен синдром.

„Групата пиеща високо наситена с Н2 вода значително намалява нивата на холестерол и глюкоза в кръвта, атенюиран серумен хемоглобин А1с, и подобрява биомаркерите на възпаление...“

прочети още

ИЗСЛЕДВАНЕ: Водородът - гориво на алтернативната медицина.

„Малко рандомизирано контролирано клинично проучване на 50 пациенти с мозъчен инфаркт сравнява вдишването на водород с одобреното медицинско лекарство едаравон. Според резултатите от ЯМР и NIHSS за клинично определяне на тежестта на инсулта, тези резултати показват, че терапията с водород е била по-ефективна от одобреното медицинско лекарство.“

прочети още

Какво е ВОДОРОДНА ВОДА и кое прави апаратите за нея различни по цена и по качество?

„Изследванията показват, че малкият размер му позволява да проникне навсякъде, дори в клетъчното ядро и митохондриите. Н2 потушава възпаленията и възстановява увреденото ДНК и РНК, регулира всички биохимични процеси в клетката и довежда организма до състояние на хомеостаза. “

прочети още