ИЗСЛЕДВАНЕ: Водородът - гориво на алтернативната медицина.

ИЗСЛЕДВАНЕ: Водородът - гориво на алтернативната медицина.
21 юли 2020

Предстваяме ви превод на статия от сайта на ИНСТИТУТА ПО МОЛЕКУЛЯРЕН ВОДОРОД. В нея са представени данни за терапевтичното действие на водородния газ върху човешкото здраве, на база големият брой клинични изследвания върху пациенти през последните 10 години. В края сме сложили връзка към оригиналната статия в сайта на Института. Цифричките в скоби, които ще срещнете докато четете, показват официалните документи/доклади в които са доказани ползите от молекулярния водород. Списък с тези документи/доклади ще открите в края на оригиналния текст.

 

Водородът - гориво на алтернативната медицина.

(Публикувано също на уебсайта на Фондацията за алтернативна и интегративна медицина, Септември 2018 г.)

 

Водородният газ (H2) е възхваляван поради използването му за „зелена енергия“, като алтернативно гориво, но биомедицинските изследвания през последното десетилетие показват, че той има и терапевтични биологични ползи. Направените 1000+ предклинични и клинични проучвания съобщават, че водородът има антиоксидантни, противовъзпалителни, антиалергични, анти-затлъстяващи и анти-стареещи ефекти [1, 2]. Това е по-скоро изненадващо от гледна точка на биохимията, тъй като водородният газ, като естествен производен продукт на ферментацията от чревната микрофлора, досега се считаше за „биологично инертен“ [3].

 

Какво точно е молекулярен водород (Н2)?

Молекулярният водород е просто два водородни атома, свързани помежду си образуващи водороден газ. Той има химическата структура H-H с проста химическа формула "H2". Въпреки, че в природата водородните атоми често се намират свързани с други атоми, като кислород, за да образуват вода (H2O) или въглерод, за да образуват метан (СН4), за терапевтична цел се използва специално от молекулата на водородния газ (H2). Освен това, за да се избегне объркване, важно е също така да разграничаваме pH и H2; те са напълно различни. Терминът pH се отнася до концентрацията на положително заредени водородни йони (H +) в разтвор, която е напълно различна от H2 газът. Всъщност молекулярният водород няма влияние върху рН и няма отношение към алкалната вода. Освен това, когато H2 газът се разтваря във вода, той не променя водната химия / свойства (например не образува Н4О), а е просто Н2 газ, който се разтваря във вода.

 

Как се приема молекулярен водород?

В клиничните проучвания обикновено прилагаме молекулен водород чрез вдишване, приемане на вода, която съдържа разтворения Н2 газ (т.е. водородна вода), баня с водородна вода при кожни възпаления, интравенозно приложение на водороден физиологичен разтвор и дори хипербарни водородни камери [4].

 

Кои са основните ползи от молекулярния водород?

Доказано е, че водородът има терапевтични ефекти при над 170 различни модела на заболявания при хора и животни, и във всеки орган на човешкото тяло [5]. Основната причина за това е, че H2 съдейства за намаляване на прекомерния оксидативен стрес и възпаление, които практически са в основата на всяка болест и патология [1, 2].

 

Как водородният газ осигурява антиоксидантни, противовъзпалителни и анти-стареещи ефекти?

За ползите от молекулярния водород (Н2) за първи път се съобщава в Nature Medicine [6] за защита на мозъка по време на увреждане от исхемия / реперфузия и за селективно намаляване на цитотоксичните кислородни радикали [6]. Много животински и клинични проучвания впоследствие показват, че водородният газ, прилаган чрез вдишване или пиене на водородна вода, намалява маркерите на оксидативен стрес и подобрява антиоксидантния статус. Например, в малко отворено проучване с 20 пациенти с потенциален метаболитен синдром, субектите поиемали 1,5-2 литра водородна вода (≈0,6 mM) на ден в продължение на 8 седмици [7]. Освен подобряване на толерантността към холестерол и глюкоза, пациентите имат намаление с 43% на окислителния маркер TBARS (реактивни вещества с тиобарбитурова киселина) в урината и 39% увеличение на антиоксидантния ензим супероксид дисмутаза [7]. Подобни ползи бяха демонстрирани и при 16 здрави лица в рандомизирано, двойно заслепено плацебо контролирано проучване [8]. Пиенето на водородна вода за 4 седмици намалява оксидативния маркер малондиалдехид (MDA) с ≈26%, p <0,001, повишава супероксид дисмутазата и нивата на основния антиоксидант глутатион с 25,9% (p = 0,003) и 10,1% (p = 0,007) съответно [8].

 

Освен антиоксидантните ефекти, други клинични проучвания също отчитат намалено възпаление [9]. Например, Н2 намалява и модифицира провъзпалителните медиатори / транскрипционните фактори (напр. Цитокини, С-реактивен протеин, TNF-a, NF-kB, NFAT и др.) [10] [1, 2, 5, 9, 11 ].

 

Точният механизъм, чрез който H2 намалява окислителния стрес, все още се изследва. Но с помощта на miRNA интерференция, генетични нокаутни изследвания е доказано, че водородът може да активира пътя на Nrf2 [5, 12], който регулира транскрипцията на над 200 цитопротективни гена [13]. Активирането на пътя на Nrf2 регулира ензимите фази, включващи детоксикация, антиоксидация, антиапоптотичните и метаболитните пътища [14]. Това обяснява защо Н2 упражнява също антидиабетни и анти-затлъстяващи ефекти [15, 16].

 

Ползи от аутофагия

Изследванията върху животни и клетки показват благоприятен ефект на молекулярния водород върху генната експресия и трансдукцията на сигнала[5]. Ползите от аутофагия и митофагия (механизми за самоканибилизация за отстраняване на увредени / дисфункционални клетки и митохондрии) също са изследвани. Водородна терапия при гризачи активира автофагични пътища, увеличени автофагозоми, автолизозоми [17, 18] и митофагия, медиирана от сигналния път PINK1 / Паркин [19].

 

Неврологични и други ползи за здравето

Направени са вълнуващи изследвания на действието на водорода при неврологични заболявание, каоито са много обещаващи. Японското правителство одобри инхалацията на Н2, като усъвършенствано лекарство за лечение на синдром на следкардиален инфаркт, което да доведе до неврологични ползи [21]. Малко рандомизирано контролирано клинично проучване на 50 пациенти с мозъчен инфаркт [22] сравнява вдишването на водород с одобреното медицинско лекарство „едаравон“. Според резултатите от ЯМР и NIHSS за клинично определяне на тежестта на инсулта, тези резултати показват, че терапията с водород е била по-ефективна от одобреното медицинско лекарство [22]. Пиенето на водородна вода също има добри ефекти в ≈1-годишните рандомизирани плацебо контролирани изпитвания на Паркинсон [23] и леки когнитивни увреждания (n = 73) (особено тези на генотип на APOE4) [24]. Малко двойно заслепено плацебо контролирано проучване също отчита неврологични ползи при здрави индивиди. Пиенето на водородна вода (600 мл / ден) в продължение на 4 седмици води до намалена активация на симпатиковия нерв, подобряване на настроението и понижаване на чувството на безпокойство [25]. Това е пряко свързано с ранното проучване върху животни, което направихме, когато терапията с водород е ефективна за повишаване на устойчивостта към остър и хроничен стрес чрез регулиране на хипоталамо-хипофизната надбъбречна ос и възпалителните реакции на стрес [26]. Впоследствие предоставихме доказателства в проучване, публикувано в Journal of Behavioral Neuroscience на Frontier, че оралното поглъщане на водородна вода може да обърне аутистичното поведение (напр. Нарушено социално поведение, нарушение на паметта, възпаление TNF-α и IL-6 и др.)[27].

 

Въпреки това, изследванията на водорода все още са в начален стадий и терапията с Н2 не е панацея за всяко състояние. Въпреки това, данни от клинични проучвания върху животни и хора продължават да показват, че водородът има значителни приложения в съвременната медицина, тъй като е безопасен, лесен за приложение и има незабавни клинични резултати [1, 2].

 

Как могат лекарите и пациентите да имат достъп до молекулен водород?

Има все по-голям брой водородни продукти, които са широко достъпни на пазара. Такива са водородни инхалационни устройства, готови за пиене водородни напитки, апарати за водородна вода, таблетки за производство на водород и т.н. Ако потребителите желаят да приемат H2, ние ги съветваме да проверят дали продуктите действително съдържат / произвеждат водороден газ и имат ли постоянна ефективна производителност, тъй като много продукти не достигат нивата на наситеност с Н2, които използваме в изследванията, или не покриват описанието направено от фирмите, които ги предлагат.

 

Екипът на Н2МЕДИКАЛ истински се стреми да образова българската общественост, както и да допринесе за по-доброто качество на живот на всеки у нас. Нашите уреди притежават медицинска сертификация и се отличават с максимален терапевтичен ефект и най-висок клас на безопасност. /вижте уредите/

 

Връзка към оригиналната статия от сайта на ИНСТИТУТА ПО МОЛЕКУЛЯРЕН ВОДОРОД./линк/

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при пациенти с COVID-19. Какво казва Президента на Института за Молекулярен Водород?

Молекулярния водород (газ H2) и водата обогатена с него имат антиоксидантно и противовъзпалително действие (1), което ги прави потенциално полезни за лечение на COVID-19. Няколко клинични проучвания в Китай изследват Н2 терапията при пациенти с COVID-19

прочети още

10 ползи за здравето от приема на ВОДОРОДНА ВОДА.

През последните години са направени повече от 800 клинични изследвания върху пациенти в различни болници и университети по света. Показан е терапевтичен ефект на Н2 при над 170 вида заболявания и оздравителното му действие върху всеки орган от човешкото тяло. В тази статия ще обобщим: Какво прави за здравето водородната вода?

прочети още

Водородната вода е мощно лекарство при КИСЕЛИНЕН РЕФЛУКС, ГАСТРИТ и прекомерно окисляване на организма.

В обобщение: лечението с водородна вода + медикаменти, в продължение на 3 месеца, дава значително по-добър контрол на симптомите, отколкото лечението само с медикаменти. И накрая, в нашето проучване 75% от изследваните пациенти в анкета съобщават за по-добро ниво на удовлетвореност. Взети заедно, резултатите показват, че има значително повишаване на качеството на живот за 3 месеца след добавения прием на водородна вода в сравнение с изходното ниво.

прочети още

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при сърдечно-съдови заболявания. Ефект и безопасност.

Резултати от изследване на японския професор Хатана Гязуки от Университета показват, че 1,5 литра водородна вода с канцентрация на Н2 1500 ppb има същия антиоксидантен ефект, както 1407 ябълки / 104 моркова / 2061 банана / 123 спанака или 10 тикви. Сравнението е направено на база антиоксидантната сила на съдържанието на бета каротин в тези плодове и зеленчуци.

прочети още

НАДНОРМЕНО ТЕГЛО: Медицинско изследване показва ефекта на ВОДОРОДНАТА ВОДА при хора с метаболитен синдром.

„Групата пиеща високо наситена с Н2 вода значително намалява нивата на холестерол и глюкоза в кръвта, атенюиран серумен хемоглобин А1с, и подобрява биомаркерите на възпаление...“

прочети още

Какво е ВОДОРОДНА ВОДА и кое прави апаратите за нея различни по цена и по качество?

„Изследванията показват, че малкият размер му позволява да проникне навсякъде, дори в клетъчното ядро и митохондриите. Н2 потушава възпаленията и възстановява увреденото ДНК и РНК, регулира всички биохимични процеси в клетката и довежда организма до състояние на хомеостаза. “

прочети още