Лекарство ли е ВОДОРОДНАТА ВОДА? Медицински доклад за БЕЗОПАСНОСТТА и действието на Н2 при радица тежки заболявания.

Лекарство ли е ВОДОРОДНАТА ВОДА? Медицински доклад за БЕЗОПАСНОСТТА  и действието на Н2 при радица тежки заболявания.
13 юли 2020

Екипът на Н2МЕДИКАЛ Ви представя преведена малка част от ОФИЦИАЛЕН МЕДИЦИНСКИ ДОКЛАД за действието на Н2 и водородната вода при активни спортисти и пациенти с различни заболявания, като Диабет, Паркинсон, Деменция, Ревматоиден артрит, Рак, Метаболитен синдром, Инфаркт на миокарда, Инсулт и много други. В края на статията сме сложили връзка към публикувания официален доклад. Екипът ни преведе следните части от доклада, като запази номерацията, за да може лесно да се ориентирате отваряайки официалния документ. Преведените абзаци са: Въведението Abstract, цялата точка „6“ за ефектите на Н2 върху здравословното състояние на различни групи пациенти и Заключението на доклада 9. Concluding remarks“.  

 

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА: Молекулярния водород, като превантивен и терапевтичен медицински газ: Начало, развитие и потенциал на водородната медицина. Публикуван през Октомври 2014г.

 

 Въведение Abstract

„Молекулярният водород (H2) е приет, като инертна и нефункционална молекула в нашето тяло. Ние обърнахме тази концепция, като показахме, че H2 реагира със силни окислители, като хидроксил радикал в клетките и има потенциал за превантивни и терапевтични приложения. Н2 има редица предимства, проявяващи обширни ефекти: Н2 бързо се дифундира в тъканите и клетките, като не нарушава метаболитните окислително-редукционни реакции, и не влияе на сигнализирането на реактивни видове кислород; следователно, няма неблагоприятни ефекти на H2. Има няколко метода за поглъщане или прием на Н2; инхалация на H2 газ, пиене на водородна вода (вода обогатена с Н2), инжектиране на H2 физиологичен разтвор, вземане на H2 вана или пускане на H2-физиологичен разтвор в очите. Многобройните публикации за неговите биологични и медицински ползи разкриват, че Н2 намалява оксидативния стрес не само чрез неутрализирането на силни окислители, но и косвено чрез регулиране на различни генни експресии. По този начин H2 има противовъзпалително и антиапоптотично действие, и стимулира енергийния метаболизъм. Бързо нараства броя клинични изследвания и експерименти, които показват обширните терапевтични свойства на Н2.  Повечето лекарства действат конкретно върху даден физиологичен проблем, докато H2 се различава от конвенционалните фармацевтични продукти, като повлиява  всеки орган, както и всички биойимични процеси в клетките. Поради голямата си ефикасност и липсата на нежелани ефекти, H2 има обещаващ потенциал за клинична употреба срещу много заболявания.

 

Много доклади потвърждават, че Н2 проявява голяма ефективност в обширни модели на заболяване, независимо от методите на поглъщане. 

 

6. Ефекти от молекулярния водород и клинични изследвания  

6.1. Безопасност на молекулния водород за хората Н2 има предимства от гледна точка на токсичността: Н2 няма цитотоксичност дори при висока концентрация (Abraini et al., 1994, Lillo et al., 1997, Fontanari et al., 2000, Lillo and Parker, 2000). Установени са стандарти за безопасност за високи концентрации на H2 газ за вдишване, тъй като H2 газ с високо налягане се използва в дълбочинни водолазни смеси за предотвратяване на декомпресионна болест и артериални газови тромби (Fontanari et al., 2000). Важно за клиничната употреба: Безопасността на H2 за хората е демонстрирана, чрез прилагането на изключително висока концентрация на H2 газ в „Hydreliox“ (екзотична газова смес за вдишване) от 49% H2, 50% хелий и 1% O2, която се използва за предотвратяват декомпресионна болест и азотна наркоза по време на много дълбоко техническо гмуркане (Abraini et al., 1994, Lillo et al., 1997, Fontanari et al., 2000, Lillo and Parker, 2000). Като се има предвид, че H2 е инертен газ и не функционира в нашето тяло, липсата му на токсични ефекти е лесно разбираема. Както бе споменато по-горе, вдишването на 1–4% H2 газ има голяма ефективност (Ohsawa et al., 2007, Hayashida et al., 2008).  

 

6.2. Защитни ефекти срещу увреждане от реперфузия  

Исхемията / реперфузията предизвиква сериозен оксидативен стрес и нейните наранявания трябва да се имат предвид при много клинични лечения. Вдишването на H2 газ подобрява исхемични / реперфузионни увреждания при мозъчен инсулт (Ohsawa et al., 2007) и инфаркт на миокарда (Hayashida et al., 2008, Yoshida et al., 2012).  Всички клинични прояви, свързани със синдрома след сърдечен инфаркт (СИ), се приписват на увреждане на исхемия / реперфузия в различни органи, включително мозъка и сърцето. Вдишването на H2 газ доведе до значително подобряване на преживяемостта и оценката на неврологичния дефицит при синдрома след CИ при миши модел (Hayashida et al., 2012).  

 

H2 също намалява увреждането по време на трансплантация на различни органи. Изследване с H2 газ (Buchholz et al., 2008) и с водородна вода (Cardinal et al., 2010), и разтвор за запазване на Н2 (Noda et al., 2013). 

 

Интравенозно прилаган H2-физиологичен разтвор, клинично одобрен радикален изчиствател при 8 пациенти с остър инфаркт на мозъчния ствол. Направено е  сравняване на индексите на магнитен резонанс (ЯМР) на 26 пациенти, които са получавали Едаравон самостоятелно. Относителните дифузионно претеглени изображения (rDWI), регионални видими коефициенти на дифузия (rADC) и време на псевднормализиране на rDWI и rADC бяха подобрени с комбинираната инфузия на H2 с Edaravone (Ono et al., 2011).

 

6.3. Защитни ефекти срещу невродегенерация  

Хроничният оксидативен стрес е широко приет. като една от причините за невродегенерация, включително деменция и болест на Паркинсон (БП) (Andersen, 2004, Federico et al., 2012). Експерименталният оксидативен стрес в мозъка може да бъде предизвикан от хроничен физически сдържан стрес и може да увреди способността за учене и паметта (Liu et al., 1996, Abrous et al., 2005). Освен това, невронната пролиферация в зъбния вирус на хипокампуса се потиска от ограничителния стрес (Abrous et al., 2005). Пиенето на водородна вода (обогатена с Н2 вода) потиска увеличаването на този оксидативен стрес и предотвратява това когнитивно увреждане (Nagata et al., 2009). Нещо повече, Н2-водата възстановява невралната пролиферация в зъбния вирус на хипокампуса (Nagata et al., 2009). Тъй като антидепресантите увеличават неврогенезата при възрастните (Becker и Wojtowicz, 2007, Sahay и Hen, 2007), водородната вода е приложима за подобряване на депресия и някои психични разстройства.При Паркинсон митохондриалната дисфункция и свързаният с нея оксидативен стрес са основни причини за загуба на допаминергични клетки във веществото нигра (Yoritaka et al., 1996, Schapira, 2008). H2 вода се дава преди или след стереотактична операция за индуцирана от 6-хидроксидопамин нигростритална дегенерация в плъхов модел на Паркинсон. Н2-водата възпрепятства както развитието, така и прогресията на нигростриаталната дегенерация при плъхове (Fu et al., 2009). Освен това, пиенето на Н2-вода също потиска допаминергичната невронална загуба в друг модел на Паркинсон, индуциран от MPTP (1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрахидропиридин) (Fujita et al., 2009).  

 

При плацебо-контролирано, разбъркано, двойно-сляпо, клинично пилотно проучване с паралелна група, е оценена ефикасността на Н2-вода при пациенти с Болест на Паркинсон, лекувани с леводопа (Yoritaka et al., 2013). Участниците пият по 1 L дневно Н2 вода или плацебо вода в продължение на 48 седмици. Резултатите от общата унифицирана скала за болест на Паркинсон (UPDRS) в групата пиеща H2-вода (n = 9) се подобриха, докато UPDRS оценките в групата на плацебо (n = 8) се влошиха. Въпреки ниския брой пациенти и кратката продължителност на изпитването, разликата е значителна (P <.05).

 

6.4. Превантивни ефекти срещу метаболитен синдром  

Пиенето на H2-вода стимулира енергийния метаболизъм (Kamimura et al., 2011). Н2-водата значително облекчава мастния черен дроб при db / db мишки, който е мишка с диабет тип 2 със затлъстяване, както и мастният черен дроб, предизвикан от диетата с мазнини, при мишки от див тип. Дълготрайното пиене на водородна вода значително намалява мазнините и теглото на тялото, въпреки увеличаването на консумацията на диета и вода, при db / db мишки. Освен това пиенето на H2-вода намалява нивата на плазмената глюкоза, инсулин и триглицериди чрез стимулиране на енергийния метаболизъм (Kamimura et al., 2011).  

 

Полезните роли на H2-водата в превенцията на потенциалния метаболитен синдром се съобщават от 3 независими клинични проучвания, както следва: 

 

Kajiyama и др. извършиха рандомизирано, двойно заслепено, плацебо-контролирано, кръстосано проучване при 30 пациенти със захарен диабет тип II и 6 пациенти с нарушен глюкозен толеранс. Пациентите са консумирали 900 ml водородна вода или плацебо вода в продължение на 8 седмици с 12-седмичен период на измиване. Статистическата значимост се наблюдава при подобряване на електронегативния зарядно модифициран липопротеин с ниска плътност (LDL) -холестерол, малък плътен LDL и уринарни 8-изопростани. При четири от шест пациенти с нарушен глюкозен толеранс, H2 подобри индексите им от теста за перорален глюкозен толеранс до нормално ниво (Kajiyama et al., 2008).  

 

Проведе се открито проучване при 20 лица с потенциален метаболитен синдром (Nakao et al., 2010b). Участниците пият H2-вода (1,5-2,0 L / ден) в продължение на 8 седмици и показват увеличение на SOD в урината; намаление на реактивните вещества с тиобарбитурова киселина в урината (TBARS), маркер за липидна пероксидация; повишаване на липопротеините с висока плътност (HDL) -холестерол; и намаляване на общия холестерол.  

 

Song et al. характеризира ефектите на Н2-водата (0,9–1,0 L / ден) върху съдържанието, състава и биологичната активност на серумните липопротеини при 20 пациенти с потенциален метаболитен синдром. Серумният анализ показа, че пиенето на водородна вода в продължение на 10 седмици води до намаляване на серумните нива на общия холестерол (ТС) и LDL-холестерола. В допълнение, H2-водата значително подобрява 1) защитата срещу LDL окисление, 2) инхибирането на тумор-некрозна фактор-α (TNF-α) -индуцирана адхезия на моноцитите към ендотелните клетки, 3) стимулиране на изтичането на холестерол от клетките на макрофаговата пяна и 4) защита на ендотелните клетки от TNF-α-индуцирана апоптоза (Song et al., 2013).  

 

Взети заедно, тези резултати силно показват ползите от пиенето на водородна вода при пациенти с метаболитен синдром. 

 

6.5. Потискащи ефекти при възпаление 

 Н2 намалява възпалението при експериментални животни, предизвикано от конканавалин А (Kajiya et al., 2009), декстран натриев сулфат (Kajiya et al., 2009), липополизахарид (LPS) (Xu et al., 2012, Chen et al., 2013) ), Zymosan, индуктор на генерализирано възпаление (Xie et al., 2010b) и полимикробен сепсис (GM Li et al., 2013). H2 газ, H2-физиологичен разтвор и Н2-вода намаляват нивата на провъзпалителни цитокини и потискат възпалението.  

 

Ревматоидният артрит (РA) е хронично възпалително заболяване, характеризиращо се с разрушаване на костите и хрущялите.  Приемането на водородна вода, съдържаща 4–5 mg / L H2 (наситена с H2-вода) (0,5 L / ден) в продължение на 4 седмици при 20 пациенти с РА. Уринарният 8-хидрокси-дезоксигуанин (8-OHdG) е значително намален средно с 14.3% (P <0.01). Заболяващата активност (DAS28, използвайки нива на реактивен С-протеин също намалява (P <0.01) през същия период. След периода на изчистване, както уринарният 8-OHdG, така и средният DAS28 са намалели в сравнение с края на периода на пиене. във втория период на пиене, средната DAS28 е намалена (P <0,01). Всичките 5 пациенти с ранен РА (продължителност <12 месеца), които не показват антитела срещу циклични цитрулинизирани пептиди (ACPAs), постигат ремисия и 4 от тях стават безсимптомни в края на изследването. По този начин симптомите на РA са значително подобрени от пиенето H2-вода (Ishibashi et al., 2012, Ishibashi, 2013).  

 

6.6. Намаляване на страничните ефекти при лечението на ракови заболявания 

Вдишването на H2 газ и пиенето на H2-вода намали смъртността и загубата на телесно тегло, причинени от лечение с антираково лекарство, цисплатин и облекчена нефротоксичност при мишки. Въпреки защитните си ефекти срещу индуцирана от цисплатин токсичност, H2 не повлиява антитуморна активност на цисплатин срещу ракови клетъчни линии in vitro и тумор-носители на мишки in vivo (Nakashima-Kamimura et al., 2009).  

 

Kang et al. проведе рандомизирано плацебо-контролирано клинично проучване на H2-вода (0,55–0,65 mM, 1,5–2,0 L / ден) в продължение на 6 седмици при 49 пациенти на лъчева терапия за злокачествени чернодробни тумори. H2 потиска повишаването на общите нива на хидропероксид, поддържа серумния антиоксидантен капацитет и подобрява резултатите за качеството на живот (QOL). По-специално, H2-водата ефективно предотвратява загубата на апетит. Няма разлика в туморния отговор на лъчетерапията между двете групи (Kang et al., 2011).  

 

6.7. Ефекти при дерматомиозит и митохондриални заболявания  

Извърши се открито проучване на водородна вода (1,0 L / ден) в продължение на 12 седмици при 14 пациенти с мускулни заболявания, включително мускулни дистрофии, полимиозит / дерматомиозит и митохондриални миопатии. В откритото проучване са наблюдавани значителни подобрения в съотношението лактат: пируват, кръвна глюкоза на гладно, металопротеиназа на серумната матрица-3 (MMP3) и триглицериди. По-специално, съотношението лактат: пируват, което е чувствителен биомаркер на компрометирана система за транспорт на електронни митохондрии, е намалено с 28% при митохондриални миопатии. В допълнение, MMP3, който представлява активността на възпалението, е намален с 27% при дерматомиозит (Ito et al., 2011). 

 

След това извършиха разбъркано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, кръстосано проучване на Н2-вода или плацебо-дехидрогенизирана вода (0,5 L / ден) в продължение на 8 седмици при 22 пациенти с дерматомиозит и митохондриални миопатии. В двойно-сляпото проучване се наблюдава статистически значимо подобрение само в серумния лактат в митохондриалните миопатии при гациентите пиещи водородна вода, но съотношението лактат: пируват в митохондриални миопатии и ММР3 при дерматомиозит също има тенденция на намаляване при консумацията на водородна вода ( Ito et al., 2011).

 

6.8. Положителни ефекти на Н2 при хемодиализа  

Накаяма и др. извърши открито плацебо контролирано кръстосано проучване на 12 сесии на хемодиализа при осем пациенти (Nakayama et al., 2009, Nakayama et al., 2010) и открито изпитване на 78 сесии на хемодиализа при 21 пациенти (Nakayama et съч., 2010). И в двете проучвания продължителните сесии на хемодиализа с разтвор от Н2-диализа намаляват систолното кръвно налягане преди и след диализата. При краткосрочното проучване плазменият метилгуанидин е значително намален. При дългосрочно проучване, плазменият моноцитен хемоаттрактант 1 и миелопероксидаза са значително намалени.  

 

6.9. Ефекти при остри еритематозни кожни заболявания  

Изследване на лекувани 4 пациенти с остри еритематозни кожни заболявания с висока температура и / или болка чрез венозно приложение на 0,5 L H2-течност в продължение на 30 минути за повече от 3 дни. Еритема на тези 4 пациенти и свързаните с тях симптоми се подобряват значително след лечението с Н2. В заключение, подобрение на острите еритемни кожни заболявания последва приложението на H2-вода, без да се нарушава безопасността (Ono et al., 2012b).  

 

6.10. Ефекти върху упражненията при спорт  

Десет млади футболисти от мъжки пол бяха подложени на упражнения за тестове и вземане на кръв. Всеки обект беше изследван два пъти по кръстосан двойно-сляп начин; им беше дадена водородна вода или плацебо вода за интервали от една седмица. Участниците бяха помолени да използват циклов ергометър. При 75% максимално усвояване на кислород (VO2) в продължение на 30 минути, последвано от измерване на върховия въртящ момент и мускулната активност през 100 повторения на максимално изокинетично разширение на коляното. Тежките упражнения доведоха до повишаване на нивата на лактат в кръвта на субектите, които получават плацебо вода, докато пероралният прием на Н2-вода предотврати повишаването на кръвния лактат по време на тежките упражнения. Върховият въртящ момент в групата на плацебо значително намалява по време на максимално изокинетично разширение на коляното, което показва мускулна умора.

 

9.Заключителни бележки  Concluding remarks“

 

Тази статия преглежда напредъка на водородната медицина от нейното начало до клинични приложения. Н2 е лесно приложим, тъй като няма неблагоприятни ефекти и има голяма ефективност върху почти всички патогенни състояния, в които участват  оксидативен стрес и възпаление. Всъщност клиничните ефекти на H2 са положителни при пациенти с повече от 10 различни заболявания едновременно. Тъй като повечето фармакологични лекарства действат за конкретни цели, H2 изглежда се различава от конвенционалните лекарства поради обширните си и различни ефекти. H2 има голям потенциал за превантивни и терапевтични приложения при много заболявания поради високата си ефикасност и новата си концепция.“ 

 

Екипът на Н2МЕДИКАЛ истински се стреми да образова българската общественост, както и да допринесе за по-доброто качество на живот на всеки у нас. Нашите уреди притежават медицинска сертификация и се отличават с максимален терапевтичен ефект и най-висок клас на безопасност. /вижте уредите/

 

 Веъзка към официалния медицински доклад./линк/ 

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при пациенти с COVID-19. Какво казва Президента на Института за Молекулярен Водород?

Молекулярния водород (газ H2) и водата обогатена с него имат антиоксидантно и противовъзпалително действие (1), което ги прави потенциално полезни за лечение на COVID-19. Няколко клинични проучвания в Китай изследват Н2 терапията при пациенти с COVID-19

прочети още

10 ползи за здравето от приема на ВОДОРОДНА ВОДА.

През последните години са направени повече от 800 клинични изследвания върху пациенти в различни болници и университети по света. Показан е терапевтичен ефект на Н2 при над 170 вида заболявания и оздравителното му действие върху всеки орган от човешкото тяло. В тази статия ще обобщим: Какво прави за здравето водородната вода?

прочети още

Водородната вода е мощно лекарство при КИСЕЛИНЕН РЕФЛУКС, ГАСТРИТ и прекомерно окисляване на организма.

В обобщение: лечението с водородна вода + медикаменти, в продължение на 3 месеца, дава значително по-добър контрол на симптомите, отколкото лечението само с медикаменти. И накрая, в нашето проучване 75% от изследваните пациенти в анкета съобщават за по-добро ниво на удовлетвореност. Взети заедно, резултатите показват, че има значително повишаване на качеството на живот за 3 месеца след добавения прием на водородна вода в сравнение с изходното ниво.

прочети още

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при сърдечно-съдови заболявания. Ефект и безопасност.

Резултати от изследване на японския професор Хатана Гязуки от Университета показват, че 1,5 литра водородна вода с канцентрация на Н2 1500 ppb има същия антиоксидантен ефект, както 1407 ябълки / 104 моркова / 2061 банана / 123 спанака или 10 тикви. Сравнението е направено на база антиоксидантната сила на съдържанието на бета каротин в тези плодове и зеленчуци.

прочети още

НАДНОРМЕНО ТЕГЛО: Медицинско изследване показва ефекта на ВОДОРОДНАТА ВОДА при хора с метаболитен синдром.

„Групата пиеща високо наситена с Н2 вода значително намалява нивата на холестерол и глюкоза в кръвта, атенюиран серумен хемоглобин А1с, и подобрява биомаркерите на възпаление...“

прочети още

ИЗСЛЕДВАНЕ: Водородът - гориво на алтернативната медицина.

„Малко рандомизирано контролирано клинично проучване на 50 пациенти с мозъчен инфаркт сравнява вдишването на водород с одобреното медицинско лекарство едаравон. Според резултатите от ЯМР и NIHSS за клинично определяне на тежестта на инсулта, тези резултати показват, че терапията с водород е била по-ефективна от одобреното медицинско лекарство.“

прочети още

Какво е ВОДОРОДНА ВОДА и кое прави апаратите за нея различни по цена и по качество?

„Изследванията показват, че малкият размер му позволява да проникне навсякъде, дори в клетъчното ядро и митохондриите. Н2 потушава възпаленията и възстановява увреденото ДНК и РНК, регулира всички биохимични процеси в клетката и довежда организма до състояние на хомеостаза. “

прочети още