НАДНОРМЕНО ТЕГЛО: Медицинско изследване показва ефекта на ВОДОРОДНАТА ВОДА при хора с метаболитен синдром.

НАДНОРМЕНО ТЕГЛО: Медицинско изследване показва ефекта на ВОДОРОДНАТА ВОДА при хора с метаболитен синдром.
10 юли 2020

Ефектите от 24-седмичния прием на водородна вода с висока концентрация на Н2 върху структурата на тялото, кръвните липидни профили и биомаркерите на възпаление при мъже и жени с метаболитен синдром: Случайно контролирана проба. Публикуван на 24 Март 2020г.

 

В края на статията сме сложили връзка към пълният официален медицински доклад.

 

Медицински лица и научни изследователи: Тайлър У Лебарон , Рам Б Сингх, Гхизал Фатима, Кумар Картики, Джагдиш П Шарма, Сердж М Остоич, Анна Гвоздякова, Бранислав Кура, Мами Нода, Вилиам Мотото, Мохамед Ариф Нияз, ян. Слезек.

 

Институти участващи в изследването:

1.Център по експериментална медицина, Институт за сърдечни изследвания, Словашка академия на науките, Братислава, Словашка република;

2.Молекулен водороден институт, Enoch, UT, USA;

3.Хоспитален и изследователски институт, Морадабад, Индия;

4.Era Medical College, Лакнау, Индия;

5.Лаборатория за приложна биоенергетика, Факултет по спорт и професионално образование, Университет в Нови Сад, Сърбия;

6.Факултет по здравни науки, Университет в Печ, Печ, Унгария;

7.Медицински факултет, Фармакобиохимична лаборатория на 3-то медицинско отделение, Университет Коменски Братислава, Братислава, Словакия;

8.Лаборатория по патофизиология, Завършила фармацевтична наука, Университета Кюшу, Фукуока, Япония;

9.Трета вътрешна клиника, Медицински факултет, Университет Коменски, Братислава, Словакия;

10.Център по изследвания на храненето, Международен колеж по хранене, Морадабад, Индия

 

ЦЕЛ на изследването: Метаболитният синдром е свързан с няколко медицински рискови фактора, включително дислипидемия, хипергликемия и затлъстяване, което се превърна в световна пандемия. Последствията от това състояние увеличават риска от сърдечно-съдови и неврологични заболявания, и повишена смъртност. Неговата патофизиология е свързана с редокс дисрегулация, прекомерно възпаление и смущения в клетъчната хомеостаза. Молекулярният водород (H2) може да намали оксидативния стрес, да подобри клетъчната функция и да намали хроничното възпаление. Предклиничните и клиничните проучвания показват обещаващи ефекти на водата обогатена с H2 върху специфичните особености на метаболитния синдром, но ефектите от дългосрочен прием на водородна вода от хора в това състояние остават слабо познати

 

МЕТОДИ: Проведохме рандомизирано, двойно заслепено плацебо-контролирано проучване при 60 пациенти (30 мъже и 30 жени) с метаболитен синдром. Първоначалния период на наблюдение от една седмица беше използван за получаване на първоначални клинични данни. Последва прием на случаен принцип или на плацебо, или на високо концентрационна водородна вода (> 5,5 милимола H2 на ден) в продължение на 24 седмици. 

 

РЕЗУЛТАТИ: Групата пиеща високо наситена водородна вода значително намалява нивата на холестерол и глюкоза в кръвта, атенюиран серумен хемоглобин А1с, и подобрява биомаркерите на възпаление, и редокс на хомеостазата в сравнение с плацебо групата пиеща обикновенна вода (P <0,05). Освен това H2 показва тенденция към леко намаляване на индекса на телесната маса и съотношението от талията към бедрата. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Нашите резултати потвърждават, че водородната вода с висока концентрация на Н2 има положителни ефекти, като терапевтичен метод за намаляване на рисковите фактори и подобряване на здравословното състоянието при хора с метаболитен синдром. 

 

Екипът на Н2МЕДИКАЛ истински се стреми да образова българската общественост, както и да допринесе за по-доброто качество на живот на всеки у нас. Гордеем се с факта, че вдигнахме нивото на качеството високо, като станахме вносител и разпространител на апаратите за водородна вода с висока наситеност на Н2 над 1200 ppb в България./линк/

 

 Връзка към оригиналния медицински доклад на английски. В дъното на статията има бутони „Download Article PDF“ и „View full text“ - щтракнете на един от тях, за да отворите пълния доклад./линк/

ИЗСЛЕДВАНЕ: Водородът - гориво на алтернативната медицина.

„Малко рандомизирано контролирано клинично проучване на 50 пациенти с мозъчен инфаркт сравнява вдишването на водород с одобреното медицинско лекарство едаравон. Според резултатите от ЯМР и NIHSS за клинично определяне на тежестта на инсулта, тези резултати показват, че терапията с водород е била по-ефективна от одобреното медицинско лекарство.“

прочети още

Какво е ВОДОРОДНА ВОДА и кое прави апаратите за нея различни по цена и по качество?

„Изследванията показват, че малкият размер му позволява да проникне навсякъде, дори в клетъчното ядро и митохондриите. Н2 потушава възпаленията и възстановява увреденото ДНК и РНК, регулира всички биохимични процеси в клетката и довежда организма до състояние на хомеостаза. “

прочети още

Здраве от бъдещето!

Защо медици и научни изследователи говорят за терапевтчен ефект на ВОДОРОДНАТА ВОДА при над 170 заболявания и състояния на човешкия организъм?

прочети още

Водородът е сериозно оръжие и мощно лекарство в борбата срещу рака.

„Водородната вода причинява скъсяване на теломерите в раковите клетки и потиска туморната ангиогенеза чрез отстраняване на вътреклетъчните РКВ, подтискане на генната експресия и секрецията на съдовия ендотелен растежен фактор. Като допълнение водородната вода усилва апоптозата заедно с глутатиона в HL60 клетките при левкемия на хора(Цай и др. 2009a, b). ”

прочети още