НАУЧНИ ФАКТИ ЗА ВОДОРОДА

НАУЧНИ ФАКТИ ЗА ВОДОРОДА

Първата научна статия за терапевтичния ефект на молекулярният водород (Н2) е публикувана през 2007 г. в световно известния медицински журнал „Nature Medicine“, където e описан като мощен и селективен антиоксидант, който значително намалява цитотоксичните свободни радикали. Днес, 13 години по-късно, са направени повече от 800 клинични изследвания на водорода в болници и университети по света, които показват лечебното му действие при над 170 вида заболявания, както и оздравителен ефект върху всеки орган от човешкото тяло.

 

Но да уточним: Не става дума за водорода (Н), като част от молекулата на водата, а за молекулярния водород (Н2), като отделен елемент под формата на газ. Всъщност проучванията показват, че полезните бактериИ в нашата чревна флора, ензимите и някои хранителни вещества синтезират водороден газ в нашето тяло от както съществуваме. Начинът ни на живот е довел до постоянно ниски нива на така важният за нас Н2, който според изследванията от последните години се оказва критично важен и полезен за нашето здраве елемент.

 

Информацията за терапевтичното действие на водорода е заимствана от сайта на Института по Молекулярен Водород/линк/.

 

Какво прави водородната вода в нашето тяло? Клиничните изследвания на молекулярния водород (Н2) показват:

  • Молекулата на водородния газ (Н2) е само 2 микрона и безпроблемно преминава кръвно-мозъчната бариера, прониква в нервните клетки, митохондриите и самото клетъчно ядро.
  • Н2 е най-мощния и ефективен антиоксидант открит досега. Той притежава уникална селективна способност - свързва се и неутрализира единствено опасните за здравето свободни радикали, и най-вече хидроксил радикалите.
  • Н2 действа, като сигнализираща молекула и централен регулатор на биохимичните процеси в клетката. Н2 довежда организма до състояние на хомеостаза.
  • Н2 потушава възпаления навсякъде в тялото и възстановява увредените клетки и ДНК.
  • Н2 значително подобрява глюкозния толеранс, липидния метаболизъм, нивата на холестерол и редуцира производството на визцерална мастна тъкан.
  • Н2 дава енергия и издръжливост, като увеличава производството на аденозин трифосфат (АТФ) в митохондриите и намалява мускулната умора, като значително редуцира отделянето на лактат в кръвта при физическо натоварване.
  • Н2 действа синергично с медикаментозна терапия, като предпазва организма от вредните странични ефекти на лекарствата. Н2 подобрява качеството на живот при пациенти на химио и лъчетерапия.
  • Н2 няма токсичност. Не са установени негативни странични ефекти или натрупване в организма в следствие дългосрочен прием големи дози Н2.

 

Защо молекулярния водород / водородния газ (Н2) има оздравително и терапевтично действие?

 

За да разберем мощта на молекулярния водород трябва първо да споменем: Какво са свободни радикали и какво правят те в човешкия организъм? Дишайки и хранейки се ние постоянно се окисляваме. 2-3% от вдишания от нас кислород образува свободни радикали. Натоварването и напрегнатото ежедневие също са основен фактор за появата им. Голяма част от тях са изключително токсични и опасни за нашето здраве. Те увреждат клетъчната мембрана и убиват клетките, увреждат тъканите, органите, нашето РНК и ДНК, и така причиняват възпаления от всякакъв характер, които водят до тежки заболявания, като рак, диабет, паркинсон и др. Водородът се оказва този вълшебен елемент, който поддържа баланс в нашия организъм между оксидативния стрес и неговото радуциране. Списък с водородно-толерантните болести ще откриете в меню ВОДОРОДНА МЕДИЦИНА/линк/

 

Лекари и научни изследователи по света са впечатлени от действието на водородния газ. Клиничните проучвания, които започват през 2007 година показват няколко основни факта:

 

Водородния газ е най-малкият елемент (неговата молекула е само 2 микрона) и като такъв има способността да прониква навсякъде в нашето тяло, там където другите антиоксиданти, като витамин C, E и т. н. не могат. Той с лекота преминава кръвно-мозъчната бариера, достига нервните клетки, дори митохондриите и клетъчното ядро вътре в самите клетки. Именно там се формират токсичните за нас свободни радикали. Водородът се свързва с тях и ги превръща в обикновена вода, която изхвърляме по естествен път.

 

Водородния газ е най-мощния антиоксидант и единствения, който има селективна способност. Това, което го прави уникален и различен от всички останали антиоксиданти е факта, че той елиминира единствено токсичните и опасни за здравето свободни радикали. Изследванията показват, че водородът значително понижава нивата на най-опасния за здравето хидроксил радикал, който е отговорен за дегенеративните процеси, възпалението на тъканите и появата на тежки заболявания. Знае се, че част от свободните радикали в нашето тяло, всъщност са много полезни за нас. Не бихме желали да губим нещо ценно за организма, но останалите антиоксиданти витамин С, Е, бета-каротин и др. нямат селективната способност на водорода. Те дори могат да се превърнат в про-оксиданти при свързването им с някои субстанции в организма. Селективната способност на водородния газ го прави изключително полезен за нашите клетки, тъкани и органи. Резултати от изследване на японския професор Хатана Гязуки от Университета Шитама показват, че 1,5 литра водородна вода с канцентрация на Н2 1500 ppb има същия антиоксидантен ефект, както 1407 ябълки / 104 моркова / 2061 банана / 123 спанака или 10 тикви. Сравнението е направено на база антиоксидантната сила  на съдържанието на бета каротин в тези плодове и зеленчуци.

 

Молекулярния водород (Н2) е сигнализираща молекула, която действа, като централен регулатор. Този факт силно впечатлява научни работници и медици. Изследванията показват, че Н2 действа като централен регулатор на биохимичните процеси в клетката. Той сигнализира от кое трябва да се произведе повече и от кое по-малко и така довежда клетките и нашето тяло до състояние на хомеостаза. Стимулира митохондрийте да произвеждат повече енергия и намалява отделянето на лактат в кръвта при физическо натоварване. Това повишава силата, издръжливостта и дава усещане за свежест и лекота. Учените с изненада установяват, че Н2 не довежа до физиологична промяна клетките, които са в хомеостаза при здрави хора. Т. е.,ако клетките ни нямат нужда от водорода ние просто го издишваме.

 

Водорода е изключително безопасен. През последните 100 години рофесионалните водолази под водата вдишват смес от газове, където водородът е в много по-висока концентрация. Н2 няма токсичност. Не са установени негативни странични ефекти или натрупване в организма в следствие дългосрочен прием големи дози Н2. ПРОУЧВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА на водорода на сайта на ПРОУЧВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА на водорода на сайта на ИНСТИТУТА ПО МОЛЕКУЛЯРЕН ВОДОРОД/линк/.

 

МЕТОДИ ЗА ПРИЕМ на молекулярен водород. Летливостта и малкият размер на Н2 не позволяват той да бъде съхранен в каквато и да е опаковка. Така индустрията започна да произвежда апарати за инхалация и обогатяване на вода с Н2, така че той да бъде усвоен веднага от организма. Уредите за водородна вода използват процеса електролиза. При него се получава разпад на водната молекула и отделяне на водороден газ, който насища водата. Клиничните изследвания показват, че инхалирането на водород е най-ефективният метод за провеждане на водородна терапия и той се използва в лечението и профилактиката на много тежки заболявания. От друга страна пък ежедневният прием на така наречената водородна вода е най-удобния и широко разпространен метод за прием на Н2.

 

„ДОБРИ“ и „ЛОШИ“ АПАРАТИ ЗА ВОДОРОДНА ВОДА.

 

Пиенето на водородна вода се оказва най-ефективният начин за приемането на Н2 и това води до разработване на множество апарати за обогатяване на водата с Н2 чрез електролиза. Обяснено накратко: електродите разделят молекулата на водата(Н2О) на водород и кислород и отделеният при този процес водороден газ насища водата. Тук се появява въпроса за  качеството на метериалите вложени в уреда. Контактът на електродите с водата налага те да бъдат от определен метал с високо качество, така че в процеса на електролиза да не се отделят вредни и опасни за здравето вещества.

 

Електродите на „ДОБРИТЕ“ и качествени апарати за водородна вода са изработени от титан, който е покрит с няколко слоя 100% платина. Освен това между електродите е поставена най-важната и скъпа  част на апарата, а именно PEM мембрана (Proton Exchange Membrane). Tя е изработена от същите материали, като електродите - титан със 100% платинено покритие. При разпада на молекулата на водата, освен водороден газ се образува и озон (О3), който е изключително канцерогенен при вътрешен прием. РЕМ мембраната не позволява попадането на озона във водата и ни осигурява 100% чиста и качествена водородна вода. Показателно за качсвото на апарата е количеството Н2, което се отделя във водата. Колкото по-висока е наситеността на водороден газ, толкова по-добър ще бъде ефекта върху нашето здраве. Препоръчително е да използвате уреди с наситеност на Н2 над 1400 ppb.(parts per billion).

 

Последна дума на техниката са Апарати за водородна вода с нано технология на електролизата. Те не само ни дават 100% чиста водородна вода, но и оптимален терапевтичен ефект с максималната наситеност на водороден газ от 3500-5000 ppb (3,5-5,0 ppm)./линк/

 

ЛОШИТЕ“ и значително по-евтини апарати не притежават така важната РЕМ мембрана. T. e. водата от тези апарати ни дава  нещо ценно (водороден газ), но и нещо опасно за нашето здраве (озон). Често пъти материалите, от които са изработени техните електроди също са със съмнително качество и отделят окиси във водата. Концентрацията на водороден газ във водата при тези устрйства е около и под 1000 ppb (1.0 ppm). Пазарът изобилства от такива устройства, така че прегледайте внимателно техническите характеристики преди да направите своя избор.

 

Не се оставяйте да Ви подведът - наситена с водородни йони (H) вода, НЕ Е БОГАТА НА ВОДОРОДЕН ГАЗ (H2) с концентрация 1600 ppb. Йонизаторите за алкална / кисела вода насищат водата с отрицателно / положително заредени водородни йони и НЕ обогатяват с водороден газ. Не очаквайте водата от тези уреди да има терапевтичното действие на вода обогатена с водороден газ. Уредите на  Н2МЕДИКАЛ  притежават медицинска сертификация и се отличават с максимален терапевтичен ефект, както и най-висок клас на безопасност. /вижте уредите/

 

 

Репортажи за ползите от ВОДОРОДНАТА ВОДА по водещи български телевизии вижте в меню TV & МЕДИЯ/линк/

Мощен антиоксидант: За ползите от водородната вода - Плюс-Минус (08.02.2019)

Абонирай се за профила на Публицистиката на Нова: https://www.youtube.com/channel/UCKe2NUqtkmsbnaNG63L7hCQ?sub_confirmation=1 Посети официалния сайт: http://novanews.novatv.bg/ Гледай Нова телевизия на живо: http://novatv.bg/live/