Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при нарушена функция на уринарния тракт и бъбречна трансплантация.

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при нарушена функция на уринарния тракт и бъбречна трансплантация.
27 октомври 2020

В този медицински доклад публикуван през Септември 2017г. Се разглежда терапевтичното действие на водорода и водата обогатена с водороден газ. В документа е отделено специално внимание на това как Н2 въздейства върху човешкото здраве и какви са методите за неговият прием. Представени са данни от изследвания на пациенти показващи действието на Н2 върху нервната и сърдечно-съдова с-ма, стомашно-чревния тракт, репродуктивната с-ма, онкологични и други социално значими заболявания. В тази статия ние ще отделим специално внимание на няколко абзаца описващи терапевтичните ефекти на водорода върху уринарния тракт. Запазили сме оригиналното заглавие на тази част от документа, така че лесно да намерите оригиналния текст. В края на статията сме сложили връзка към пълния официален доклад.

 

Ефекти на водорода върху заболявания на уринарния тракт 

 

Бъбречната исхемия / реперфузия (I/R) е основна причина за появата на остро бъбречно увреждане по време на различни клинични състояния, като бъбречна трансплантация, частична нефректомия и лечение на надбъбречни аортни аневризми. Механизмите отговорни за бъбречното увреждане, остават до голяма степен неизвестни, но като основни причини се посочват високия оксидативен стрес, възпалителните реакции и апоптозата. Последните открития показват, че водородния газ (H2) предпазва от бъбречно увреждане (I/R), главно поради неговите противовъзпалителни, анти-апоптозни ефекти и селективно значително намаляване на цитотоксичните свободни радикали (ROS). 

 

Медиците свързват I/R - индуцирано остро бъбречно увреждане с намалена преживяемост на алотрансплантант при пациенти с трансплантирани бъбреци. Предварителното съхранение на алографта в богат на водород разтвор в Университета на Уисконсин показа намаляване на бъбречно-студеното I/R увреждане причинено от бъбречна трансплантация и потискане на цитотоксичното генериране на свободни радикали, намаляване на бъбречно-тубулното увреждане и интерстициална фиброза, което доведе до превъзходни дългосрочни резултати при пациенти с бъбречна присадка. Предварителното консервиране няма ефект върху експресията на интерферон-γ, IL-6 и TNF експресията. Проучване от 2010 г. демонстрира, че пероралното приложение на вода обогатена с водороден газ (водородна вода) значително намали локалното производство на тези възпалителни маркери в условията на бъбречна алотрансплантация. Отдаваме различните резултати в тези клинични изследвани на различния начин на приложение и продължителност на прием на H2. Установено бе, че продължителното перорално приемане на водородна вода изглежда има по-добри терапевтични ефекти от временното предварително консервиране на органи в разтвор богат на водороден газ. Неотдавнашно клинично проучване показва, че физиологичен разтвор богат на водород предпазва от остро бъбречно увреждане след чернодробна трансплантация, отчасти чрез намаляване на апоптозата, което вероятно участва в модулирането на p53-медиирана автофагия. 

 

Установени са различни животински модели за изследване на терапевтичните ефекти на Н2 водата върху бъбречните възпаления и увреждане. Японският учен Накашима Камимура съобщава през 2009 г., че както инхалацията на H2, така и пероралния прием на водородна вода облекчават индуцираната от цисплатин нефротоксичност, без да нарушават антитуморната активност. По-нови изследвания посочват, че Н2 облекчава бъбречни увреждания, предизвикани от различни фактори, като нефротоксичност, глюкоза, оксидативен стрес, едностранна обструкция на уретерите, спонтанна хипертония, глицерол, септичен шок, остър панкреатит и изгаряния. 

 

Понастоящем сa малко публикуваните проучвания за ефектите на Н2 върху пикочния мехур. Не е установена видима ефикасност на водородната вода при пациенти с интерстициален цистит / синдром на болезнен пикочен мехур, въпреки че приема на Н2 вода ефективно облекчава болката в пикочния мехур при някои пациенти. За допълнително потвърждаване на тези констатации ще са необходими подходящо планирани, широкомащабни клинични проучвания. 

 

Екипът на Н2МЕДИКАЛ истински се стреми да образова българската общественост, както и да допринесе за по-доброто качество на живот на всеки у нас. Нашите уреди притежават медицинска сертификация и се отличават с максимален терапевтичен ефект, както и най-висок клас на безопасност. /вижте уредите/

 

Научете кои са Водородно-толерантните Болести в меню ВОДОРОДНА МЕДИЦИНА./линк/

 

Научете повече за терапевтичното действие и приема на Н2 в меню НАУЧНИ ФАКТИ ЗА ВОДОРОДА./линк/.

 

Медицински доклад: „Molecular hydrogen: a preventive and therapeutic medical gas for various diseases“/линк/.

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при пациенти с COVID-19. Какво казва Президента на Института за Молекулярен Водород?

Молекулярния водород (газ H2) и водата обогатена с него имат антиоксидантно и противовъзпалително действие (1), което ги прави потенциално полезни за лечение на COVID-19. Няколко клинични проучвания в Китай изследват Н2 терапията при пациенти с COVID-19

прочети още

10 ползи за здравето от приема на ВОДОРОДНА ВОДА.

През последните години са направени повече от 800 клинични изследвания върху пациенти в различни болници и университети по света. Показан е терапевтичен ефект на Н2 при над 170 вида заболявания и оздравителното му действие върху всеки орган от човешкото тяло. В тази статия ще обобщим: Какво прави за здравето водородната вода?

прочети още

Водородната вода е мощно лекарство при КИСЕЛИНЕН РЕФЛУКС, ГАСТРИТ и прекомерно окисляване на организма.

В обобщение: лечението с водородна вода + медикаменти, в продължение на 3 месеца, дава значително по-добър контрол на симптомите, отколкото лечението само с медикаменти. И накрая, в нашето проучване 75% от изследваните пациенти в анкета съобщават за по-добро ниво на удовлетвореност. Взети заедно, резултатите показват, че има значително повишаване на качеството на живот за 3 месеца след добавения прием на водородна вода в сравнение с изходното ниво.

прочети още

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при сърдечно-съдови заболявания. Ефект и безопасност.

Резултати от изследване на японския професор Хатана Гязуки от Университета показват, че 1,5 литра водородна вода с канцентрация на Н2 1500 ppb има същия антиоксидантен ефект, както 1407 ябълки / 104 моркова / 2061 банана / 123 спанака или 10 тикви. Сравнението е направено на база антиоксидантната сила на съдържанието на бета каротин в тези плодове и зеленчуци.

прочети още

НАДНОРМЕНО ТЕГЛО: Медицинско изследване показва ефекта на ВОДОРОДНАТА ВОДА при хора с метаболитен синдром.

„Групата пиеща високо наситена с Н2 вода значително намалява нивата на холестерол и глюкоза в кръвта, атенюиран серумен хемоглобин А1с, и подобрява биомаркерите на възпаление...“

прочети още

ИЗСЛЕДВАНЕ: Водородът - гориво на алтернативната медицина.

„Малко рандомизирано контролирано клинично проучване на 50 пациенти с мозъчен инфаркт сравнява вдишването на водород с одобреното медицинско лекарство едаравон. Според резултатите от ЯМР и NIHSS за клинично определяне на тежестта на инсулта, тези резултати показват, че терапията с водород е била по-ефективна от одобреното медицинско лекарство.“

прочети още

Какво е ВОДОРОДНА ВОДА и кое прави апаратите за нея различни по цена и по качество?

„Изследванията показват, че малкият размер му позволява да проникне навсякъде, дори в клетъчното ядро и митохондриите. Н2 потушава възпаленията и възстановява увреденото ДНК и РНК, регулира всички биохимични процеси в клетката и довежда организма до състояние на хомеостаза. “

прочети още