Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ALE E-SHOP-ULUI


"H2MEDICAL" LTD.


I. SUBIECT
Art. 1. Prezentele condiții generale au ca scop reglementarea relațiilor dintre "H2MEDICAL" SRL. Varna, "Radost" 2B str. , ap.28, denumită în continuare FURNIZOR, și clienții, denumiți în continuare UTILIZATORI, ai magazinului electronic www.h2-med.com, denumit în continuare "MAGAZIN ELECTRONIC".


II. DETALII DESPRE FURNIZOR
Art. 2. Informații în conformitate cu Legea privind comerțul electronic și Legea privind protecția consumatorilor:
1. Numele furnizorului.
2. "H2MEDICAL" LTD.
3. Adresa de exercitare a activității Orașul Varna, "Radost" 2B str. , ap.28;
4. Date de corespondență. Varna, "Radost" 2B str. , ap.28;
5. UIC 202179575
6. Organisme de supraveghere.
(1) Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal
Adresă. Sofia 1592, Prof. Blvd. Tsvetan Lazarov" nr. 2
Tel: (02) 940 20 46
Fax: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Site web: www.cpdp.bg


(2) Comisia pentru protecția consumatorilor
Adresă. Sofia, Piața Slaveykov №4A, etajele 3, 4 și 6,
Tel.: 02 / 980 25 24
Fax: 02 / 988 42 18
Linie telefonică directă: 0700 111 22
Website: www.kzp.bg
7. Înregistrare în temeiul Legii privind taxa pe valoarea adăugată nr. RO ...................

 

III. CARACTERISTICI ALE MAGAZINULUI ELECTRONIC
Art. 3. E-shop-ul este accesibil la adresa de internet www.h2-me.com, prin intermediul căreia Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de cumpărare și livrare a bunurilor oferite de E-shop, inclusiv următoarele:
1. Înregistrarea și crearea unui cont pentru a vizualiza MAGAZINUL ELECTRONIC și pentru a utiliza serviciile suplimentare de furnizare de informații;
2. Să facă declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu MAGAZINUL ELECTRONIC prin intermediul interfeței paginii MAGAZINULUI ELECTRONIC accesibile pe internet;
3. Pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare și livrare a bunurilor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC;
4. Efectuarea oricăror plăți în legătură cu contractele încheiate cu MAGAZINUL ELECTRONIC, în conformitate cu metodele de plată acceptate de MAGAZINUL ELECTRONIC.
5. Să primească informații despre noile bunuri oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC;
6. Pentru a vizualiza bunurile, caracteristicile, prețurile și condițiile de livrare ale acestora;
7. Să fie informat cu privire la drepturile care decurg din lege în principal prin intermediul interfeței site-ului MAGAZINULUI ELECTRONIC;
8. De a exercita dreptul de retragere din contractul încheiat la distanță pentru bunurile oferite de Furnizor pentru care este aplicabil dreptul de retragere;

 

Art. 4. Furnizorul livrează bunurile și garantează drepturile Utilizatorilor prevăzute de lege, în cadrul bunei-credințe, a criteriilor și condițiilor acceptate în practică, în dreptul consumatorului sau în dreptul comercial.


Art. 5. (1) Utilizatorii vor încheia contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC prin intermediul interfeței Furnizorului, accesibilă pe site-ul acestuia sau prin alte mijloace de comunicare la distanță.
(2) În virtutea contractului de achiziție de bunuri încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul se obligă să livreze și să transfere utilizatorului proprietatea asupra bunurilor specificate de acesta prin intermediul interfeței.
(3) Utilizatorii vor plăti Furnizorului remunerația pentru bunurile livrate în conformitate cu termenii stabiliți pe MAGAZINUL ELECTRONIC și cu prezentele Condiții Generale. Remunerația va fi în cuantumul prețului anunțat de Furnizor la adresa MAGAZINULUI ELECTRONIC de pe Internet.
(4) Furnizorul va livra bunurile comandate de Utilizatori în termenii și condițiile stabilite de Furnizor pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC și în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale. (5) Prețul livrării se stabilește separat și în mod expres de prețul bunurilor.

 

Art. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord ca toate declarațiile dintre ei în legătură cu încheierea și executarea contractului de achiziție să poată fi făcute în format electronic și prin declarații electronice în sensul Legii privind documentele electronice și semnătura electronică și al art. 6 alin. 11 din Legea privind comerțul electronic.
(2) Declarațiile electronice făcute de către utilizatorii site-ului web se prezumă a fi fost făcute de către persoanele indicate în datele furnizate de utilizator la înregistrare, dacă utilizatorul a introdus numele de utilizator și parola corespunzătoare.


IV. UTILIZAREA MAGAZINULUI ELECTRONIC
Art. 7. (1) Pentru a utiliza MAGAZINUL ELECTRONIC în vederea încheierii de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri, Utilizatorul trebuie să introducă un nume de acces la distanță și o parolă aleasă de Utilizator în cazurile în care magazinul electronic necesită înregistrare.
(2) Numele și parola de acces la distanță se stabilesc de către Utilizator, prin înregistrare electronică pe site-ul Furnizorului.
(3) Prin completarea datelor sale și prin apăsarea butoanelor "Da, accept" sau "Înregistrare", Utilizatorul declară că a luat cunoștință de acești Termeni și condiții generale, că este de acord cu conținutul acestora și că se angajează să le respecte necondiționat.

 

(4) Furnizorul confirmă înregistrarea efectuată de către Utilizator prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail indicată de Utilizator, la care se trimit și informații privind activarea înregistrării. Utilizatorul confirmă înregistrarea și încheierea contractului prin intermediul unei trimiteri electronice în scrisoarea de notificare a înregistrării trimisă de Prestator. După confirmare, contul Utilizatorului este creat și se stabilește o relație contractuală între Utilizator și Prestator.
(5) La înregistrare, Utilizatorul se obligă să furnizeze date corecte și actualizate. Utilizatorul trebuie să actualizeze prompt datele specificate în înregistrarea sa în cazul unei modificări.
(6) Pentru a utiliza toate funcționalitățile magazinului electronic al Furnizorului, Utilizatorul este obligat să se înregistreze pe site-ul web al magazinului electronic. Furnizorul nu este răspunzător în cazul în care, din cauza lipsei de înregistrare, utilizatorul nu a putut utiliza întreaga funcționalitate a e-shop-ului, inclusiv în ceea ce privește exercitarea drepturilor contractuale, posibilitatea de a solicita un preț mai mic și alte funcții similare.
(7) Acești Termeni și condiții generale pot fi acceptați de Utilizatori și fără înregistrare în MAGAZINUL ELECTRONIC prin voință expresă, inclusiv prin intermediul site-ului MAGAZINULUI ELECTRONIC.

 

Art. 8. (1) Adresa electronică furnizată în timpul înregistrării inițiale a Utilizatorului, precum și orice adresă electronică ulterioară utilizată pentru schimbul de declarații între Utilizator și Prestator, este o "adresă electronică primară" în sensul acestor termeni și condiții generale. Utilizatorul are dreptul de a-și schimba adresa electronică primară de contact. (2) La primirea unei cereri de modificare a adresei electronice de contact principale, Furnizorul trimite o cerere de confirmare a modificării. Cererea de confirmare este trimisă de către Prestator la noua adresă de e-mail de contact principal specificată de Utilizator. (3) Schimbarea adresei electronice de contact principal se efectuează după confirmarea de către Utilizator, exprimată printr-o referință conținută în cererea de confirmare trimisă de către Prestator la noua adresă electronică de contact principal specificată de Utilizator. (4) Furnizorul informează Utilizatorul cu privire la modificarea efectuată, prin intermediul unei scrisori electronice trimise la adresa electronică de contact primar specificată de Utilizator înainte de a efectua modificarea prevăzută la alin. 2. (5) Furnizorul nu va fi răspunzător față de Utilizator pentru o schimbare ilegală a adresei de e-mail de contact primar. (6) Furnizorul poate solicita Utilizatorului să utilizeze Adresa de e-mail de contact principal în cazuri specifice.


V. PAȘI TEHNICI PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE CUMPĂRARE
Art. 9. (1) Utilizatorii vor utiliza în principal interfața site-ului web al Furnizorului pentru a încheia contracte de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de Furnizor în MAGAZINUL ELECTRONIC. (2) Contractul se va încheia în limba bulgară.
(3) Contractul dintre Furnizor și Utilizator constituie prezentele Condiții generale, disponibile pe site-ul web al MAGAZINULUI ELECTRONIC.
(4) Parte la contractul cu Furnizorul este Utilizatorul în conformitate cu datele furnizate la înregistrare și conținute în profilul personal al Utilizatorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, acestea sunt datele cu care a fost creat contul la Furnizor.
(5) Furnizorul va include în interfața site-ului său web mijloace tehnice de detectare și corectare a erorilor de introducere a informațiilor înainte de a se face declarația de încheiere a contractului.

(6) Prezentul contract se consideră încheiat din momentul înregistrării Utilizatorului la Prestator sau al acceptării termenilor și condițiilor prin orice alt mijloc expres, inclusiv o declarație pe site-ul web al Prestatorului. Contractul de achiziție și vânzare de bunuri se consideră încheiat din momentul în care Utilizatorul îl solicită prin intermediul interfeței Furnizorului.
(7) Furnizorul notifică în mod expres Utilizatorul cu privire la încheierea prezentului contract și la încheierea contractului de achiziție de bunuri prin mijloace electronice adecvate. (8) Declarația de încheiere a contractului și confirmarea de primire a acestuia se consideră primite în momentul în care destinatarii lor au posibilitatea de a le accesa.
(9) Furnizorul livrează bunurile la adresa indicată de utilizatori și nu este răspunzător în cazul în care datele indicate de utilizatori sunt false sau înșelătoare.


Art. 10. (1) Utilizatorii vor încheia contractul de achiziție cu Furnizorul în conformitate cu următoarea procedură:
Efectuând înregistrarea în MAGAZINUL ELECTRONIC și furnizând datele necesare în cazul în care Utilizatorul nu s-a înregistrat anterior în MAGAZINUL ELECTRONIC sau comandând bunuri fără înregistrare;

Selectarea unuia sau a mai multor bunuri oferite pe MAGAZINUL ELECTRONIC și adăugarea acestora la o listă de bunuri care urmează să fie achiziționate;
Furnizarea detaliilor pentru efectuarea livrării;
Selectarea metodei și a momentului de plată a prețului.Confirmarea comenzii;
(2) Utilizatorii pot încheia contractul de achiziție cu Furnizorul fără a se înregistra, utilizând funcționalitatea relevantă din interfața magazinului electronic;


VI. OBLIGAȚII SPECIALE ALE FURNIZORULUI. PROTECȚIA CONSUMATORILOR Art. 11. Normele din prezenta secțiune VI a acestor Termeni și condiții generale se aplică Utilizatorilor care, în conformitate cu datele furnizate pentru încheierea contractului de cumpărare sau în timpul înregistrării în MAGAZINUL ELECTRONIC, pot fi deduse ca fiind consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, al Legii privind comerțul electronic și/sau al Directivei 2011/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011.


Art. 12. (1) Caracteristicile principale ale bunurilor oferite de Furnizor sunt definite în profilul fiecărui produs de pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.
(2) Prețul bunurilor, cu toate taxele incluse, este stabilit de Furnizor în profilul fiecărui bun de pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.

(3) Valoarea cheltuielilor poștale și de transport neincluse în prețul bunurilor va fi stabilită de către Furnizor și va fi furnizată cu titlu informativ Utilizatorilor la unul dintre următoarele momente înainte de încheierea contractului:
- În profilul fiecăruia dintre bunuri de pe site-ul web al Furnizorului din MAGAZINUL ELECTRONIC;
- În momentul selectării bunurilor pentru încheierea contractului de achiziție;
(4) Modalitatea de plată, de livrare și de executare a contractului este definită în prezentele Condiții Generale, precum și în informațiile puse la dispoziția Utilizatorului pe site-ul web al Furnizorului.
(5) Informațiile furnizate Utilizatorilor în temeiul prezentului articol sunt actualizate la momentul afișării lor pe site-ul web al Furnizorului, înainte de încheierea contractului de achiziție.
(6) Furnizorul indică în mod obligatoriu pe site-ul său web condițiile de livrare a bunurilor individuale.
(7) Înainte de încheierea contractului, Furnizorul indică valoarea totală a comenzii pentru toate bunurile cuprinse în aceasta.
(8) Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile prevăzute de Legea privind protecția consumatorilor pot fi furnizate prin intermediul interfeței platformei ELECTRONIC SHOP sau prin e-mail.

 

Art. 13. (1) Utilizatorul este de acord ca Furnizorul să aibă dreptul de a accepta plata în avans pentru contractele încheiate cu Utilizatorul pentru achiziționarea și livrarea de bunuri. (2) Utilizatorul va alege în mod independent dacă va plăti Furnizorului prețul pentru livrarea bunurilor înainte sau în momentul livrării acestora.


Art. 14. (1) Consumatorul are dreptul, fără despăgubiri sau penalități și fără a indica vreun motiv, de a se retrage din contractul încheiat în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor, prin intermediul unui mesaj de notificare trimis la adresa de e-mail: office@h2-me.com , accesibil pe site-ul Furnizorului. În absența unui mesaj de notificare a renunțării la achiziție din partea Utilizatorului la adresa office@h2-me.com, Furnizorul nu va fi responsabil pentru nicio rambursare pentru bunurile returnate. Informații privind exercitarea dreptului de retragere sunt disponibile pe site-ul web al Furnizorului.
(2) Dreptul de retragere prevăzut la alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:
1. pentru livrarea de bunuri realizate la comanda consumatorului sau în conformitate cu cerințele individuale ale acestuia;
2. pentru livrarea de bunuri care, prin natura lor, se pot deteriora din punct de vedere calitativ sau au un termen de valabilitate scurt;
3. pentru livrarea de bunuri sigilate care au fost desigilate după livrare;

4. pentru livrarea de bunuri care au fost utilizate după livrare;
5. pentru livrarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care sunt desigilate după livrare;
6. pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea unor astfel de publicații;
(3) În cazul în care consumatorul și-a exercitat dreptul de a se retrage din contractul la distanță sau în afara spațiilor comerciale, furnizorul rambursează toate sumele primite de la consumator, inclusiv costul livrării, fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult 14 zile de la data la care a fost notificat cu privire la decizia consumatorului de a se retrage din contract. Furnizorul rambursează sumele primite folosind același mijloc de plată utilizat de Utilizator în tranzacția inițială.
(4) În cazul în care dreptul de retragere este exercitat, costurile de returnare a bunurilor livrate sunt suportate de consumator, iar costurile de returnare a bunurilor sunt deduse din suma plătită de consumator în cadrul contractului. Furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare de livrare a bunurilor în cazul în care consumatorul a ales în mod expres o altă metodă de livrare a bunurilor decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de furnizor.

(5) Utilizatorul are obligația de a depozita bunurile primite de la Furnizor și de a se asigura că calitatea și siguranța acestora sunt menținute pe perioada menționată la alin. 1. (6) Utilizatorul își poate exercita dreptul de retragere din contractul cu Furnizorul prin intermediul unui mesaj de notificare trimis la adresa de e-mail: office@h2-me.com , disponibil pe site-ul web al Furnizorului.
(7) În cazul în care Furnizorul nu s-a oferit să ridice el însuși bunurile, acesta poate reține plata sumelor către Consumator până când primește bunurile sau până când Consumatorul face dovada că a trimis înapoi bunurile, oricare dintre acestea este mai devreme.


Art. 15. (1) Termenul de livrare a bunurilor și punctul de plecare de la care acesta curge se stabilește pentru fiecare bun în parte, la încheierea contractului cu consumatorul prin intermediul site-ului web al Furnizorului, cu excepția cazului în care bunurile sunt comandate într-o singură livrare.
(2) În cazul în care consumatorul și Furnizorul nu au stabilit o perioadă de livrare, perioada de livrare a bunurilor este de 30 de zile lucrătoare de la data următoare datei la care comanda consumatorului a fost trimisă Furnizorului prin intermediul site-ului e-shop.
(3) În cazul în care Furnizorul se află în imposibilitatea de a executa contractul din cauza faptului că bunurile comandate nu sunt disponibile, acesta va notifica utilizatorul și va rambursa sumele plătite de acesta.

 

Artă. 16. (1) Furnizorul va preda bunurile consumatorului după verificarea îndeplinirii cerințelor de informare a consumatorului prevăzute de Legea privind protecția consumatorilor.
(2) Consumatorul și Furnizorul certifică circumstanțele prevăzute la alin. (1) în scris la momentul livrării, prin semnătură de mână, dacă nu s-a convenit altfel.
(3) Consumatorul și Furnizorul sunt de acord că cerințele prevăzute la alin. (1) sunt respectate dacă certificarea este făcută de o persoană despre care se poate deduce din circumstanțe că va transmite informațiile consumatorului - parte în contract.


VII. ALTE CONDIȚII Art. 17. Furnizorul livrează și predă bunurile către utilizator în termenul specificat la încheierea contractului.


Art. 18. Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile în momentul livrării și predării de către Furnizor și, dacă acestea nu corespund cerințelor, să notifice imediat Furnizorul.


VIII. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE Art. 19. (1) Furnizorul trebuie să ia măsuri pentru a proteja datele personale ale Utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

(2) Din motive de securitate a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Furnizorul va trimite datele numai la adresa de e-mail care a fost furnizată de Utilizatori în momentul înregistrării.
(3) Prestatorul adoptă și publică pe site-ul său o politică de confidențialitate.
(4) Utilizatorii sunt de acord ca Furnizorul să aibă dreptul de a prelucra datele lor cu caracter personal necesare pentru executarea comenzilor în magazinul electronic și pentru executarea contractului.


Art. 20. (1) În orice moment, Furnizorul are dreptul de a solicita Utilizatorului să se identifice și să verifice veridicitatea fiecăreia dintre circumstanțele și datele cu caracter personal declarate în timpul înregistrării.
(2) În cazul în care, din orice motiv, Utilizatorul a uitat sau a pierdut numele de utilizator și parola, Prestatorul are dreptul de a aplica procedura anunțată privind numele de utilizator și parola pierdute sau uitate.


IX. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE
Art. 21. (1) Acești Termeni și Condiții Generale pot fi modificați de către Prestator, despre care Prestatorul va anunța în mod corespunzător toți Utilizatorii care s-au înregistrat. (2) Prestatorul și Utilizatorul sunt de acord că orice amendament sau modificare a acestor Termeni și Condiții Generale va intra în vigoare față de Utilizator după ce Utilizatorul a fost notificat în mod expres de către Prestator și dacă Utilizatorul nu declară în termenul de 30 de zile acordat că le respinge.

(3) Utilizatorul este de acord ca toate declarațiile făcute de Furnizor în legătură cu modificarea acestor Termeni și Condiții Generale să fie trimise la adresa de e-mail furnizată de Utilizator la înregistrare. Utilizatorul este de acord că nu este necesar ca e-mailurile trimise în conformitate cu prezentul articol să fie semnate cu o semnătură electronică pentru a avea efect împotriva sa.


Art. 22. Furnizorul publică acești Termeni și condiții generale pe site-ul său web, împreună cu orice completări și modificări ale acestora.


X. REZILIERE
Art. 23. Acești Termeni și condiții generale și contractul dintre Utilizator și Prestator vor fi reziliate în următoarele cazuri:
în cazul dizolvării și lichidării sau falimentului uneia dintre părțile la contract;
de comun acord și în scris între părți;
în mod unilateral, prin notificare din partea uneia dintre părți în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte;
în caz de imposibilitate obiectivă a uneia dintre părțile la contract de a-și îndeplini obligațiile;
în cazul confiscării sau sigilării echipamentului de către autoritățile publice;
în cazul anulării înregistrării Utilizatorului pe site-ul ELECTRONIC SHOP. În acest caz, contractele de cumpărare încheiate, dar neexecutate, rămân în vigoare și executorii;
în cazul exercitării dreptului de retragere în conformitate cu

Artă. 55, alin. 1 din Legea privind protecția consumatorilor. În acest caz, se reziliază doar contractul de livrare a bunurilor comandate, dacă dreptul de retragere este aplicabil categoriei de bunuri respective.


XI. ALTE CONDIȚII
Art. 24. Eventuala invaliditate a oricăreia dintre dispozițiile prezentelor condiții generale nu anulează întregul contract.


Art. 25. Legile Republicii Bulgaria se aplică în orice chestiune care nu este prevăzută în prezentul contract și care se referă la executarea și interpretarea acestuia.


Art. 26. Toate litigiile dintre părțile la prezentul contract vor fi soluționate de instanța competentă sau de Comisia pentru protecția consumatorilor.