Водородът е сериозно оръжие и мощно лекарство в борбата срещу рака.

Водородът е сериозно оръжие и мощно лекарство  в борбата срещу рака.
2 юни 2020

Водородът не спира да удивлява. Газът молекулярен водород (H2) помага на раковите пациенти чрез превенция. Той също така помага директно за борбата с рака като минимизира разпространението му. Ефективно допълнение към химио и лъчетарпията. Състоянията се подобряват по-бързо, ако водородът се приема непрекъснато заедно с кислорода.

 

Последните изследвания от Китай предполагат, че Н2 може да проявява антитуморна ефект при рака на яйчниците чрез потискане на пролиферацията на CSC клетките и ангиогенезата. В проучвания с животни, 6 седмици с инхалация на водороден газ значително забавили растежа на тумора, забелязано от намаления обем на тумора (32,30%) и експресията на Ki67 (30,00%). Терапията с водород намалява експресията на CD34 (74.00%), показвайки неговите антиангиогенезни ефекти. Ин витро проучването показва, че лечението с водород значително забавя пролиферацията, инвазията, миграцията и образуването на колонии както в Hs38.T така и в PA-1 клетките.

 

През 1975 г. проучване показало, че хипербарната молекулярна водородна терапия може да бъде възможно лечение на рак. В това проучване изследователите показаха, че излагането на мишки с рак на кожата на 2,5% кислород (O2) и 97,5 водород (Н2) в продължение на две седмици довело до драматична и значителна регресия на туморите им. Този обем водород е повече дори и от използваното при дълбоководните водолази.

 

„След първoначалния 10-дневен период от водородно-кислородната терапия при мишките е установено, че туморите са станали черни, някои са изчезнали а други са се свили в основата си. Установана била и липсата на странични ефекти.“

 

Подобен ефект на хипербарната водородна терапия върху левкемията е докладван през 1978 г. През 2001 г. е докладван и противовъзпалителен ефект на хипербарния водород върху миши модел на хронично чернодробно възпаление, свързано с шистозомия.

 

Водородът, като газ (Н2) е нов метод за лечение на рака на белия дроб.

 

Оксидативният стрес в клетката се дължи на силния окислителен потенциал на излишните реактивни кислородни видове (РКВ). Острия оксидативен стрес може да бъде причинен от различни състояния като: физическо натоварване, възпаление, исхемия, хирургично кървене, реперфузонна травма и трансплантация на тъкани. Хроничният/постоянен оксидативен стрес е тясно свързан с патогенния механизъм на много заболявания свързани с начина на живот, стареенето и рака.

 

Н2 е най-съвършеното средство за премахване за оксидативния стрес. Водородната терапия премахва възпаленията и това е още една причина поради която е смятан като сериозно лекарство за лечението на рак. Историята на водорода като лекарство официално започва през 2007 г., когато Охсава и колеги откриват, че H2 има антиоксидантни свойства, които предпазват мозъка от увреждане и инсулт чрез селективноно неутрализиране на най-опасните за здравето хидроксилни радикали. Въпреки това, както видяхме по-горе, учените са наблюдавали тези ефекти на водорода десетилетия по-рано.

 

Ако Н2 намалява оксидативния стрес, то можем да кажем и че той защитава ДНК, тъй като оксидативният стрес уврежда клетъчната ДНК, което води до мутации. РКВ причиняват увреждане на ДНК и белтъците, както и увреждат гените, които подтискат туморите. За разлика от други антиоксиданти, които са по-големи, малкият размер на молекулите на Н2 им позволява да проникнат в биомембраните и да се разпространяват в митохондриите и ядрата, като по този начин защитават ядрената ДНК и митохондриите.

 

РКВ причиняват увреждания на клетъчните структури посредством оксидативния стрес. Макар че лекарствата за рак като цисплатин са ефективни в унищожаването на лоши ракови клетки, те също така причинява увреждане на други клетки в тялото ви чрез оксидативния стрес. Следователно въпросът е как да предотвратим убиването на здрави клетки в тялото ви, докато лекарството за рак си върши своята работа и убива раковите клетки? Отговорът е водороден газ, който осигурява непрекъсната антиоксидантна защита, за да намали оксидативния стрес на добрите неракови клетки в тялото ви. Има изследване, което казва, че молекулярният водород облекчава нефротоксичността причинена от противораковоти лекарство цисплатин, без да се компрометира антитуморната активност при мишки.

 

Доказано е, че водородът потиска ВЕРФ (васкуларен ендотелен растежен фактор), ключов медиатор на туморната ангиогенеза (развитието на нови кръвоносни съдове), чрез намаляване на прекомерния брой РКВ (оксидативен стрес) и чрез понижаване на регулацията на ERK (ключов растежен фактор необходим за клетъчното делене).

 

Учените също така са открили, че молекулярният водород инхибирa растежа на HSC-4 клетките при човешкия карцином на езика и на човешките фибросаркомни клетки - НТ-1080, но не компрометира растежа на здравите човешки епителни клетки на езика - DOK. Доказано е също, че водородът защитава мишките от развитието на тимусен лимфом предизвикан от радиация. Премахването на радикалните кислородни видове от водорода трябва да намали вероятността от предизвикването на соматични мутации.

 

Доказано е, че H2 намалява прекомерното експресиране на ММР гени (ММР белтъците имат роля в множество функции на клетките, включително клетъчна пролиферация, хрущялен синтез, апоптоза, ангиогенеза и т.н.). Знаем, че раковите клетки имат по-висока експресия на MMP гени, което води до туморна инвазия и ангиогенеза. Доказано е, че H2 намалява туморната инвазия и туморния растеж. Поради тези причини Н2 проявява антитуморен ефект.

 

„Водородната вода причинява скъсяване на теломерите в раковите клетки и потиска туморната ангиогенеза чрез остраняване на вътреклетъчните РКВ, подтискане на генната експресия и секрецията на съдовия ендотелен растежен фактор. В допълнение водородната вода усилва апоптозата заедно с глутатиона в HL60 клетките при левкемия на хора(Цай и др. 2009a, b). ”

 

"Терапията с H2 вода увеличава експресията на p-AMPK, AIF и Caspase 3 (пътища на клетъчна апоптоза) в клетките на дебелото черво 26. По този начин, H2 вода води до клетъчна апоптоза, посредством AMPK пътя в клетките на дебелото черво.

 

Молекулярният водород може да предпази и забави развитието на лимфомата на тимуса при мишки. “Случаите на радиационно предизвиканата тимусна лимфома в H2 (+) групата бяха значително по-малко отколкото в контролната група, а лечението с H2 значително увеличи забавянето на развитието на лимфомата след облъчването с радиация. Тези данни показват, че Н2 защитава от радиационно предизвикана лимфома на тимуса при мишки."

 

Установено е, че по-високите нива на водород предпазват ДНК от окисляване чрез потискане на едно-верижното разкъсване на ДНК, причинено от РКВ и действат против оксидативното увреждане на РНК и протеините.

 

Водород за пациенти с рак, преминаващи през лъчетерапия

 

Почти половината от новодиагностицираните ракови пациенти получават лъчетерапия. Макар, че лъчетерапия а разрушава злокачествените клетки, тя засяга и нормалните клетки. Нежеланите странични ефекти включват: умора, гадене, диария, сухота в устата, загуба на апетит, косопад, възпаления на кожата и депресия. Страничните ефекти са свързани с повишен оксидативен стрес и възпаление, дължащо се на образуващите се РКВ по време на лъчетерапия.

 

Приема на богата на водород вода за 6 седмици намалява активните кислородни метаболити в кръвта и поддържа потенциала на окислението на кръвта. Оценките за качеството на живот по време на лъчетерапията са значително подобрени при пациенти лекувани с вода богата на водород, в сравнение с пациентите получаващи вода с плацебо.

 

Молекулярният водород предпазва здравите тъкани и клетки от противораковите лекарства и чрез проучвания е доказано, че има защитен ефект срещу химиотерапевтичните лекарства. Водородът има потенциал да подобрява качеството на живот на пациентите по време на химиотерапия чрез ефективно намаляване на страничните ефекти от цисплатина.

 

Научете кои са Водородно-толерантните Болести в меню ВОДОРОДНА МЕДИЦИНА./линк/

 

Екипът на Н2МЕДИКАЛ истински се стреми да образова българската общественост, както и да допринесе за по-доброто качество на живот на всеки у нас. Гордеем се с факта, че вдигнахме нивото на качеството високо, като станахме вносител и разпространител на АПАРАТИТЕ ЗА ВОДОРОДНА ВОДА със сертифицирано качество и най-висока наситеност на Н2 в България. /линк/ 

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при пациенти с COVID-19. Какво казва Президента на Института за Молекулярен Водород?

Молекулярния водород (газ H2) и водата обогатена с него имат антиоксидантно и противовъзпалително действие (1), което ги прави потенциално полезни за лечение на COVID-19. Няколко клинични проучвания в Китай изследват Н2 терапията при пациенти с COVID-19

прочети още

10 ползи за здравето от приема на ВОДОРОДНА ВОДА.

През последните години са направени повече от 800 клинични изследвания върху пациенти в различни болници и университети по света. Показан е терапевтичен ефект на Н2 при над 170 вида заболявания и оздравителното му действие върху всеки орган от човешкото тяло. В тази статия ще обобщим: Какво прави за здравето водородната вода?

прочети още

Водородната вода е мощно лекарство при КИСЕЛИНЕН РЕФЛУКС, ГАСТРИТ и прекомерно окисляване на организма.

В обобщение: лечението с водородна вода + медикаменти, в продължение на 3 месеца, дава значително по-добър контрол на симптомите, отколкото лечението само с медикаменти. И накрая, в нашето проучване 75% от изследваните пациенти в анкета съобщават за по-добро ниво на удовлетвореност. Взети заедно, резултатите показват, че има значително повишаване на качеството на живот за 3 месеца след добавения прием на водородна вода в сравнение с изходното ниво.

прочети още

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при сърдечно-съдови заболявания. Ефект и безопасност.

Резултати от изследване на японския професор Хатана Гязуки от Университета показват, че 1,5 литра водородна вода с канцентрация на Н2 1500 ppb има същия антиоксидантен ефект, както 1407 ябълки / 104 моркова / 2061 банана / 123 спанака или 10 тикви. Сравнението е направено на база антиоксидантната сила на съдържанието на бета каротин в тези плодове и зеленчуци.

прочети още

НАДНОРМЕНО ТЕГЛО: Медицинско изследване показва ефекта на ВОДОРОДНАТА ВОДА при хора с метаболитен синдром.

„Групата пиеща високо наситена с Н2 вода значително намалява нивата на холестерол и глюкоза в кръвта, атенюиран серумен хемоглобин А1с, и подобрява биомаркерите на възпаление...“

прочети още

ИЗСЛЕДВАНЕ: Водородът - гориво на алтернативната медицина.

„Малко рандомизирано контролирано клинично проучване на 50 пациенти с мозъчен инфаркт сравнява вдишването на водород с одобреното медицинско лекарство едаравон. Според резултатите от ЯМР и NIHSS за клинично определяне на тежестта на инсулта, тези резултати показват, че терапията с водород е била по-ефективна от одобреното медицинско лекарство.“

прочети още

Какво е ВОДОРОДНА ВОДА и кое прави апаратите за нея различни по цена и по качество?

„Изследванията показват, че малкият размер му позволява да проникне навсякъде, дори в клетъчното ядро и митохондриите. Н2 потушава възпаленията и възстановява увреденото ДНК и РНК, регулира всички биохимични процеси в клетката и довежда организма до състояние на хомеостаза. “

прочети още