Водородната вода е мощно лекарство при КИСЕЛИНЕН РЕФЛУКС, ГАСТРИТ и прекомерно окисляване на организма.

Водородната вода е мощно лекарство при КИСЕЛИНЕН РЕФЛУКС, ГАСТРИТ и прекомерно окисляване на организма.
18 септември 2020

Представяме ви преведена на български част от официален медицински доклад публикуван на 7-ми Март, 2018 година. Той е озаглавен: „Модулация на окислителното плазматично състояние при гастроезофагеална рефлуксна болест чрез прием на водородна вода: Ново биологично становище.“ Данните в доклада са на база 3 месечно клинично наблюдение на пациенти с гастроезофагеална рефлуксна болест. Запазихме точките в структурата на текста, за да се ориентирате по-лесно при преглед на оригиналния текст на английски. В края на статията сме сложили връзка към публикувания пълен медицински доклад.

 

Резюме


Гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ) е клинично състояние, характеризиращо се с рефлукс / връщане на стомашните сокове и киселини в хранопровода. Установена е пряка зависимост между нивата на оксидативен стрес (окисляване на организма) и развитието на ГЕРБ. В изследването са оценени потенциалните ползи от приема на водородна вода, за подобряване на състоянието и нивото на системния оксидативен стрес при пациенти с ГЕРБ. Изследването е проведено върху 84 пациенти с ГЕРБ. Те са били подложени на контролирано лечение (медикаменти + обикновена бутилирана или чешмяна вода) или експериментално лечение (медикаменти + вода с високо съдържание на водороден газ (Н2)) в продължение на 3 месеца. Тези пациенти са били подложени на въпросник за качеството на живот при ГЕРБ, както и тест за реактивни кислородни метаболити на производни (d-ROM), тест за биологичен антиоксидантен потенциал (BAP), тестове за супероксиден анион, азотен оксид и малондиалдехид, тест на  оксидативния / нитрозативен стрес и антиоксидантния потенциален статус. Направен е сравнителен лабораторен анализ между резултатите на пациентите в началото и в края на периода на изследване. Общите резултати показват, че оптималния оксидативен баланс е възстановен и симптомите на киселинен рефлукс бързо са намалени чрез ежедневния прием на водородна вода. Това показв, че комбинираното лечение с (медикаменти + водородна вода) подобрява клетъчното окислително-възстановително състояние, което води до значително подобряване на качеството на живот. Това се потвърждава и от корелационния анализ между лабораторните параметри и симптомите на ГЕРБ.

 

3. РЕЗУЛТАТИ
3.1 Пациенти


След даване на писмено информирано съгласие, пациентите бяха назначени на контролно лечение (медикаменти + обикновена вода) или на експериментално лечение (медикаменти + водородна вода) в продължение на 3 месеца. Съгласно протокола, всеки ден участниците са пиели 1500 мл. вода съдържаща водороден газ или 1500 мл. обикновена вода. От 84 пациенти с ГЕРБ, които са били включени в това проучване, 44 пациенти са жени и 40 пациенти са мъже. Средната възраст на пациентите е 51,95 ± 10,90 години, варираща от 23 до 71 годишна възраст. Пациентите бяха рандомизирани в две групи: приемаща обикновена вода (контролна група-CG-) и приемаща водородна вода (експериментална група-EG‐). От 40 пациенти, включени в групата пиеща обикновена вода, средната възраст е 52,3 ± 10,7 години, 18 пациенти са мъже (45%) и 22 пациенти са жени (55%). От 44 лица, включени в групата на водородна вода, със средна възраст 51,6 ± 11,1 години, 22 пациенти са мъже (50%) и 22 пациенти са жени (50%).

 

3.2 Качество на живота


Типичните симптоми на ГЕРБ включват киселини и регургитация, които се появяват както през нощта, често събуждайки пациента от сън, така и през деня, често по време и след хранене. Това оказва голямо влияние върху качеството на живот на пациентите. При 3-месечно проследяване статистическия анализ показва, че средните резултати се подобряват значително при пациентите приемащи водородна вода в сравнение с групата пиеща обикновена вода.  В обобщение: лечението с водородна вода + медикаменти, в продължение на 3 месеца, дава значително по-добър контрол на симптомите, отколкото лечението само с медикаменти. И накрая, в нашето проучване 75% от изследваните пациенти в анкета съобщават за по-добро ниво на удовлетвореност. Взети заедно, резултатите показват, че има значително повишаване на качеството на живот за 3 месеца след добавения прием на водородна вода в сравнение с изходното ниво.

 

3.3 Ефект на ВОДОРОДНАТА ВОДА върху нивото на оксидативен стрес при пациенти с ГЕРБ


Установено е, че възпалителните цитокини и оксидативният стрес участват пряко в развитието и прогресията на ГЕРБ. Нашите резултати потвърдиха, че пациентите, засегнати от ГЕРБ са с по-високи нива на системен нитрозативен и оксидативен стрес на изходно ниво в изследването. Данните ни са в съответствие с Wetscher et al35, които наблюдават, че свободните радикали / активните кислородни видове участват в патогенезата на рефлуксния езофагит. След лечението с водородна вода се установява, че балансът между ROS и антиоксидантната защита постепенно се връща към нормалните си граници. Всъщност, последващото посещение 3 месеца след края на лечението разкрива средно намаляване на стойността на d-ROM теста и средно увеличение на стойността на BAP теста. ANOVA тестът за повтарящи се мерки показва значителна разлика за нивото на азотен оксид (P = .025) и BAP теста (P <.001) между двете групи. Нивата на азотен оксид са значително намалени в групата пиеща водородна вода спрямо пациентите пиещи обикновена вода (57,2 ± 12,29 срещу 41,1 ± 14,9; P-стойност <.001). Тези данни се подкрепят от забележителното нарастване на антиоксидантната защита при пациентите приемащи Н2 вода в сравнение с другата група (798,1 ± 339,3 срещу 1796,7 ± 467,2; P-стойност <.001). Установено е значителено подобрение за периода на всички лабораторни параметри. Тези стойности показват положителна модулация на баланса прооксидант / антиоксидант с намаляване на окислителното увреждане при пациенти с ГЕРБ. Освен това анализирахме тежестта на оксидативния стрес и нарушението на антиоксидантната защита. След 3 месеца лечение  не се наблюдават промени в антиоксидантната защита на групата пиеща обикновенна вода. Забележително е, че в групата приемаща водородна вода 23,3% от пациентите попадат в оптималния диапазон на антиоксидантната защита, а 53,5% имат оптимална стойност на плазматичния оксидативен стрес.

 

Екипът на Н2МЕДИКАЛ истински се стреми да образова българската общественост, както и да допринесе за по-доброто качество на живот на всеки у нас. Нашите уреди притежават медицинска сертификация и се отличават с максимален терапевтичен ефект, както и най-висок клас на безопасност. /вижте уредите/

 

Научете кои са Водородно-толерантните Болести в меню ВОДОРОДНА МЕДИЦИНА./линк/

 

Доклад: „Модулация на окислителното плазматично състояние при гастроезофагеална рефлуксна болест чрез прием на водородна вода: Ново биологично становище.“/линк/

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при пациенти с COVID-19. Какво казва Президента на Института за Молекулярен Водород?

Молекулярния водород (газ H2) и водата обогатена с него имат антиоксидантно и противовъзпалително действие (1), което ги прави потенциално полезни за лечение на COVID-19. Няколко клинични проучвания в Китай изследват Н2 терапията при пациенти с COVID-19

прочети още

10 ползи за здравето от приема на ВОДОРОДНА ВОДА.

През последните години са направени повече от 800 клинични изследвания върху пациенти в различни болници и университети по света. Показан е терапевтичен ефект на Н2 при над 170 вида заболявания и оздравителното му действие върху всеки орган от човешкото тяло. В тази статия ще обобщим: Какво прави за здравето водородната вода?

прочети още

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при сърдечно-съдови заболявания. Ефект и безопасност.

Резултати от изследване на японския професор Хатана Гязуки от Университета показват, че 1,5 литра водородна вода с канцентрация на Н2 1500 ppb има същия антиоксидантен ефект, както 1407 ябълки / 104 моркова / 2061 банана / 123 спанака или 10 тикви. Сравнението е направено на база антиоксидантната сила на съдържанието на бета каротин в тези плодове и зеленчуци.

прочети още

НАДНОРМЕНО ТЕГЛО: Медицинско изследване показва ефекта на ВОДОРОДНАТА ВОДА при хора с метаболитен синдром.

„Групата пиеща високо наситена с Н2 вода значително намалява нивата на холестерол и глюкоза в кръвта, атенюиран серумен хемоглобин А1с, и подобрява биомаркерите на възпаление...“

прочети още

ИЗСЛЕДВАНЕ: Водородът - гориво на алтернативната медицина.

„Малко рандомизирано контролирано клинично проучване на 50 пациенти с мозъчен инфаркт сравнява вдишването на водород с одобреното медицинско лекарство едаравон. Според резултатите от ЯМР и NIHSS за клинично определяне на тежестта на инсулта, тези резултати показват, че терапията с водород е била по-ефективна от одобреното медицинско лекарство.“

прочети още

Какво е ВОДОРОДНА ВОДА и кое прави апаратите за нея различни по цена и по качество?

„Изследванията показват, че малкият размер му позволява да проникне навсякъде, дори в клетъчното ядро и митохондриите. Н2 потушава възпаленията и възстановява увреденото ДНК и РНК, регулира всички биохимични процеси в клетката и довежда организма до състояние на хомеостаза. “

прочети още